Prijzen en marges zijn voortdurend in beweging

Prijs en marge van je producten zijn geen vast gegeven meer, maar deze zijn voortdurend in beweging. Snel veranderende marktomstandigheden vragen om flexibiliteit in jouw prijsopbouw.

Bonussen, raamcontracten, toeslagen en kortingen moet je per klant, regio of productgroep kunnen vastleggen. Voor zowel retailers, groothandels, maar ook productiebedrijven wordt sturen op marge steeds belangrijker. Zo geeft een goede cost to serve berekening je beter zicht op je integrale kostprijs

waardoor je beter kunt afwegen of je investeert in of juist het beste afscheid kunt nemen van een bepaalde klant of van een product. Ook data-analytics geven nieuwe inzichten en kunnen antwoord geven op what-if scenario’s als:

Wat gebeurt er als ik een bepaald product duurder of goedkoper maak? Bij welke klanten maken we de meeste marge? Dynamisch prijsbeleid, rekening houdend met onder meer beschikbaarheid en lokale omstandigheden, kan je veel opleveren.

Verhalen van klanten

Vier kenmerken van Dynamics 365 for Finance & Operations

01

Financiële prestaties

Verhoog je financiële prestaties, Sluit je boeken sneller af en lever krachtige rapportage. Verhoog de winstgevendheid met Business Intelligence en zorg voor wereldwijde naleving.

02

Slimmere bedrijfsprocessen

Maak gebruik van slimmere bedrijfsprocessen. Introduceer flexibiliteit en efficiëntie bij de productie en koppel en optimaliseer de productieschema´s, planning, operaties en het kostenbeheer.

03

Stroomlijn toeleveringsketen

Automatiseer en moderniseer je toeleveringsketen met een uniform, geavanceerd warehouse- en voorraadbeheer en verbeter de orderverwerking, materiaalinkoop en logistiek.

04

Modern en aanpasbaar platform

Stimuleer innovatie met een intelligente cloudapplicatie die moeiteloos kan worden aangepast, uitgebreid en verbonden met andere apps en services die je al gebruikt.

Blijf op de hoogte