Microsoft Common Data Model: wat is het precies?

Als je ooit gegevens van meerdere systemen en applicaties bij elkaar hebt moeten brengen, weet je hoe complex en tijdrovend dit kan zijn. Als data niet gemakkelijk deelbaar en begrijpelijk zijn, vraagt elke data-integratie om een specifieke bewerking of transformatie. Daarom is het Microsoft Common Data Model een uitkomst.

Microsoft wil hier namelijk met het Common Data Model (CDM) verandering in brengen. Het CDM maakt het bijeenbrengen en gebruiken van data simpeler door het bieden van een gedeelde metadata-taal dat gebruikt wordt in bedrijfsapplicaties en analyse applicaties. Het metadatasysteem van het CDM maakt het mogelijk om data en de betekenis ervan te delen tussen applicaties en processen zoals Microsoft Power Apps, Power BI, Dynamics 365 en Azure.

Waar bestaat het Common Data Model uit?

Het Common Data Model bevat een set gestandaardiseerde en uit te breiden dataschema’s. Deze verzameling van vooraf gedefinieerde schema’s bevat entiteiten, attributen, semantische betekenis en relaties. De schema’s vertegenwoordigen veelgebruikte concepten en activiteiten, zoals Account en Campaign, zodat de creatie, aggregatie en analyse van gegevens veel eenvoudiger wordt.

Het Microsoft Common Data Model en het Open Data Initiative

Tijdens Ignite 2018 kondigde Microsoft, samen met Adobe en SAP, het Open Data Initiative aan: een gezamenlijke visie van Microsoft, Adobe en SAP van waaruit zij zich inspannen om een verzameling van standaard dataformaten te ontwikkelen die de uitwisseling van data tussen applicaties en platformen mogelijk maken. Dat was destijds best bijzonder, aangezien Microsoft voorheen veel meer een ‘gesloten’ systeem was. Het Microsoft Common Data model is ontwikkeld met deze visie als basis. Het is een open source model, en is ook te vinden op Github, hét wereldwijde open source platform.

Microsoft past het CDM al toe in bijvoorbeeld Microsoft Common Data Service, Power Apps, Power BI en Dynamics 365 en. Zo voegen deze applicaties weer direct waarde toe aan het Open Data Initiative, aangezien het model voortdurend verrijkt wordt.

Het CDM in de praktijk

Stel je voor dat je drie bedrijfsapplicaties gebruikt. Bijvoorbeeld productie, verkoop en sourcing. Dan zou het goed kunnen dat de entiteit Account in je applicaties weliswaar op bijna, maar niet helemaal op dezelfde manier is opgebouwd. Wanneer deze bedrijfsapplicaties gebruik maken van het Common Data Model, hebben de gegevens een gestandaardiseerd formaat en beschikt elke app daarmee over dezelfde informatie. Overigens kan elke applicatie ook aanvullende gegevens en schema’s hebben. Voor bijvoorbeeld het maken en gebruiken van rapportages, workflows en Power Apps is dit uiteraard een uitkomst. Immers dankzij deze gemeenschappelijke ‘datataal’ maakt het CDM databeheer en app-ontwikkeling een stuk eenvoudiger.

Maak je bijvoorbeeld gebruik van het Power Platform en van Microsoft Common Data Service, dan ligt het CDM daar dus nu al aan ten grondslag.

CDM wordt continu uitgebreid en verrijkt

Veel standaardentiteiten van het Common Data Model komen voort uit Dynamics 365, maar Microsoft baseert de entiteiten ook op publieke standaarden, buiten het eigen systeem. Zo werkt Microsoft nauw samen met vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren om ervoor te zorgen dat het CDM relevant voor hen is, door het creëren van zogenaamde ‘industry solution accelerators.’

Dit zijn componenten in het Microsoft Power Platform en Dynamics 365 waarmee ISV’s zoals bijvoorbeeld HSO Innovation, verticale oplossingen kunnen ontwikkelen, oftewel slimme toepassingen die voor een hele sector waardevol zijn.