Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie of AI, draait om machines die denken en handelen als mensen. Een belangrijke basis van AI is machine learning, oftewel computers die algoritmes gebruiken om met behulp van steeds meer data zelfstandig deze algoritmes te blijven verbeteren. Zo worden computers en modellen steeds slimmer.

Data-analyse met behulp van Artificial Intelligence gaat steeds meer van kijken naar het verleden en daarin patronen ontdekken, naar kijken naar de toekomst. Toekomstgerichte data-analyse met AI helpt ons steeds beter om aan de hand van interne en externe, gestructureerde en ongestructureerde data inzicht te krijgen in wat we verwachten dat er gaat gebeuren. Met behulp van AI kunnen bedrijven daadwerkelijk data-gedreven beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoel.

Veel bedrijven willen meer met data doen en beseffen dat Artificial Intelligence en bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT) niet meer uit onze wereld verdwijnen. Maar in de praktijk blijft een concrete toepassing uit. Veel bedrijven worstelen met de vraag: hoe kom je tot een goede AI business case? Want pas met een werkende toepassing voegt Artificial Intelligence daadwerkelijk waarde toe aan je organisatie.

New call-to-action

Stolt Tankers Machine Learning

Stolt Tankers

Het moet toch mogelijk zijn om, op basis van historische data, storingen en issues aan motoren in de toekomst te voorspellen? Met die vraag kwam Stolt Tankers bij HSO terecht. Het team ‘Advanced Analytics & AI’ ging deze uitdaging aan en heeft in 2019 een smart maintenance AI-oplossing geïmplementeerd om schepen slimmer te maken voor de toekomst. Het eerste model dat is ontwikkeld voorspelt hoe groot de kans is dat een zuigerveer bij de volgende geplande inspectie in slechte conditie is. De bemanning kan vervolgens beslissen of de instructie krijgen om de inspectie te vervroegen, zodat het onderdeel tijdig wordt onderhouden. 

Klantverhaal: Stolt Tankers
Facilitair dienstverlener realiseert stevige kostenreductie dankzij inzet AI

Facilitair dienstverlener

In de facilitaire dienstverlening staan de marges voortdurend onder druk en is personeel enerzijds de grootste kostenpost is en tegelijkertijd worden deze mensen steeds schaarser. Hoe ga je deze uitdagingen op een slimme manier aan? Voor een internationaal bedrijf in facilitaire dienstverlening, ontwikkelden we een app met zelflerende plannings- en optimalisatiealgoritmes. Het bedrijf realiseerde een kostenreductie van maar liefst 10 procent, dankzij een hogere bezetting van eigen personeel en minder inzet van (dure) uitzendkrachten. 

Klantverhaal: facilitair dienstverlener
British Airways

Leverancier vliegtuigonderdelen

HSO heeft bij ‘s werelds grootse leverancier van vliegtuigonderdelen een ‘Price by the Hour’ gerealiseerd. Oftewel, algoritmes die voorspellen hoeveel onderhoud een vliegtuig nodig heeft per vlieguur en wat de kostprijs per uur moet zijn.  

Naast Artificial Intelligence helpen we organisaties met:

01

Datavisualisatie (Power BI)

Power BI is dé BI-tooling voor zakelijke analyses. Het programma maakt verbinding met honderden gegevensbronnen, het vereenvoudigt de voorbereiding van gegevens en het biedt mogelijkheden tot analyses on-the-spot. Je maakt zelf geweldige rapporten op en deelt deze met je organisatie via internet en op allerlei mobiele apparatuur.

02

Datawarehousing

Hoe richt je je datawarehouse in? Onze data analytics experts adviseren graag bij het kiezen en ontwikkelen van de juiste data management oplossing, voor data-opslag, bewerken en het ontsluiten van de data naar de juiste BI-tools.

03

Analytics op SAP en Dynamics 365

Wist je dat het Microsoft Analytics-platform een open dataplatform is, dat met alles praat en Communiceert? Voor de ontwikkeltijd van het platform maakt het niet uit of brondata afkomstig zijn uit Dynamics (365), SAP, Oracle of een andere bron. Deze filosofie sluit goed aan bij onze visie dat een dataplatform vooral functioneel moet worden ingericht, onafhankelijk van bijvoorbeeld het ERP-systeem. Met als vertrekpunt de beslissingen die jij wilt kunnen maken en inzichten die je nodig hebt, juist over je verschillende processen heen.

04

IoT (Internet of Things)

Met behulp van het Internet of Things (IoT) krijg je toegang tot steeds meer en relevante data. Dankzij slimme algoritmes en AI kan je die data vertalen tot bruikbare inzichten. Een eenvoudig voorbeeld is een trillingssensor op een generator. Zijn er onverwachte veranderingen in de stroom met data die de trillingssensor levert, dan kan een voorspellend algoritme de conclusie trekken dat er binnenkort onderhoud nodig is. IoT en in combinatie met AI helpen je om data-gebaseerde beslissingen te nemen en nieuwe business modellen te ontwikkelen.

Blijf op de hoogte