Predictive maintenance betekent voorspelbaar onderhoud. Oftewel: machines, apparaten of producten onderhouden op het juiste moment, net voor het eind van de levensduur. Dus voordat storingen optreden of onderdelen versleten zijn. Met als resultaat een verlaging van de onderhoudskosten en een hogere beschikbaarheid.

Data en het IoT vormen vertrekpunt voor Predictive Maintenance

De komst van het Internet of Things (IoT) betekent een enorme groei van data over je producten, machines en onderdelen. Op basis van data en met behulp van AI kun je vervolgens voorspellen wanneer het juiste moment is om onderhoud te plegen, maar ook storingen vóór zijn en machines of productieketens continu verbeteren. Predictive maintenance hangt nauw samen met smart maintenance. Meer hierover lees je in dit whitepaper.

Meer over Predictive Maintenance     Terug naar FAQ

Geen duidelijk antwoord op je vraag? Start eens een chat!