• Referenties
  • Koole Terminals bouwt in low code met OutSystems

Koole Terminals bouwt in low code met OutSystems

Snelle technologische innovatie met low code platform OutSystems

Bij Koole Terminals lag de afgelopen tijd de prioriteit bij het vernieuwen van de Truck Portal, Customer Portal en het ontwikkelen van een app voor de aanmelding en afhandeling van zee- en binnenvaartschepen. Met het low code platform van OutSystems kon hierbij snel vooruitgang worden geboekt. Koole Terminals zet het platform in als aanvulling op haar ERP applicaties.

Truck Portal maakt groeiambitie mogelijk
Victor van Well, ICT Business Process Architect, bij Koole Terminals: “Op de terminal van Koole op de Botlek komen nu dagelijks tientallen trucks binnen. Onze ambitie is om in de komende jaren een groei in hoeveelheden trucks te realiseren. Om deze ontwikkeling aan te kunnen is een verbetering van de trucklogistiek op de terminal noodzakelijk”.

De Truck Portal wordt ingezet voor het aanmelden van trucks door de transportbedrijven. “Tijdens de aanmelding verifiëren we of er een laad/los-opdracht klaarstaat. Ook vragen we middels een tijdslotplanning de verwachte aankomst. Door opgave van de truck of container kunnen we vooraf al controleren of deze voldoet aan de eisen die het te laden product stelt. We laden veelvuldig gevaarlijke stoffen, daarvoor moeten we aan strenge veiligheidsvoorschriften voldoen.”

Een tijdsslotplanning houdt rekening met allerlei aspecten. “Niet alleen met de mensen op de terminal en de capaciteit van de weegbruggen, maar ook met gepland onderhoud aan equipment en operationele beperkingen. Op deze manier bereiken we dat de truck die komt altijd voldoet aan de eisen, en dat we de juiste resources hebben voor het laden of lossen.”

Over Koole Terminals

Koole Terminals is een onafhankelijk internationaal opslag- en transportbedrijf gespecialiseerd in plantaardige oliën en vetten, chemicaliën en minerale oliën en afgeleiden daarvan. Koole heeft drie terminals in de Rotterdamse haven en klanten over de hele wereld. De kernwaarden van het bedrijf zijn: moed en ondernemerschap.

Customer Portal biedt klanten up to date inzicht
De Customer Portal heeft als doel om de klanten van Koole inzage te geven in alle voorraden van de producten die ze op haar terminal(s) opslaan. “Dit is inclusief inzage in de status van hun product verplaatsingen. Dat wordt nu gerealiseerd met automatische rapportages. We willen toe naar een portal waaruit klanten die informatie gemakkelijk zelf kunnen downloaden, zodat ze er in Excel of Power BI eigen analyses op uit kunnen voeren. Het customer portal is gekoppeld aan het centrale Koole ERP systeem dat we Koole-breed uitrollen.”

Applicatie ontwikkeld die doorlooptijd van binnenvaartschip met 33% verlaagd
Ook heeft Koole recent een applicatie ontwikkeld voor de aanmelding en afhandeling van zee- en binnenvaartschepen. “Voor de behandeling van de binnenvaartschepen hebben we met low code applicaties van OutSystems de gemiddelde doorlooptijd met 33% verlaagd. Voorheen moest een kapitein van een binnenvaartschip na het aanmeren zo’n 400 tot 800 meter lopen naar de centrale controlekamer om documenten in te leveren en de safety documenten (VOW overeenkomst en ADN checklist) samen met Koole in te vullen en ondertekenen.

Laat je inspireren

OutSystems succesverhalen

In de nieuwe werkwijze gebruiken we een aanmeldportal waarin de benodigde gegevens van de safety documenten grotendeels worden uitgewisseld voordat het schip is aangemeerd. Middels een zelfontwikkelde mobiele app worden nu de safety documenten aan de steiger door de kapitein en de Koole-operator ingevuld en ondertekend. Met name voor de mobiele app en de ADN checklist hebben we naast de goedkeuring ook een compliment gekregen van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport voor de gebruiksvriendelijkheid.

Na behandeling bieden we op diezelfde portal alle veiligheids-, transport- en douanedocumenten digitaal aan. Onlangs hadden we een storing, waardoor tijdelijk werd terug gevallen op de papieren werkwijze. Toen bleek dat we op het laden van een binnenvaartschip twee tot drie uur vertraging opliepen.”

Gemak waarmee je UX ontwerpt en ontwikkelt, is een forse stap vooruit
Low code maakt bij Koole snel development van gebruikersvriendelijke portals en apps mogelijk. “Het gemak waarmee je de UX ontwerpt en ontwikkelt, is een forse stap vooruit. Wel moet het voorwerk net zo degelijk zijn als anders, want uiteindelijk is OutSystems een development tool. Het is echt een kwestie van achter het scherm gaan zitten en aan de slag gaan” 

Wil jij ook aan de slag met low code?

Meer weten over OutSystems? Neem dan contact op.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Meer over onze Low Code expertise