Welkoop is ervan overtuigd dat technologie, zoals data analytics, noodzakelijk is om je als retailer te onderscheiden. Maar hoe creëer je draagvlak voor technologische innovaties? Hoe neem je directie en management mee in de wereld van cloud, big data en agile werken? De jaarlijkse innovatiedag die Welkoop samen met zijn partners organiseert blijkt hiervoor uitstekend te werken.

Welkoop is met 152 winkels in heel Nederland hét merk met verstand van tuin en dier. Bij Welkoop Retail, het kantoor en distributiecentrum in Ede, werken zo’n honderd medewerkers aan o.a. formulemanagement en marketing. En, niet te vergeten, aan een professionele infrastructuur op het gebied van IT.

Technologie steeds meer bepalend voor strategie

De IT-afdeling is al ruim tien jaar geleden omgevormd van een technische naar een functionele afdeling. Op deze manier kan Carel zich veel beter richten op wat de business nodig heeft. Met zijn team stuurt hij de verschillende IT-partners aan en voert hij het functioneel beheer.

Carel van Rijsewijk: “Naast functioneel beheer en regievoering, draait veel om relatiemanagement. Wij werken eigenlijk niet met traditionele klant-leveranciersrelaties. Leveranciers zien we als sparring partners, waarmee we samen kunnen groeien. Zo is HSO sinds kort onze partner voor de implementatie van ons ERP-systeem met Dynamics 365.”

Prikkelend met kennis en ervaring

Een innovatieochtend of -middag draait altijd om een thema. Carel nodigt een keynote spreker uit en vervolgens is er een carrousel met gemiddeld zo’n vijf partners die allemaal een innovatie presenteren. Carel: “Uit deze dag nemen we altijd een aantal dingen mee die ik vervolgens gebruik als input voor mijn jaarplan. De technologie bepaalt inmiddels voor een groot deel de strategie van onze organisatie. In het najaar doet Welkoop trouwens een ‘omgekeerde’ sessie. Dan presenteert de directie de strategie aan de partners. Waar gaan we naartoe? Dit geeft de partners inzicht hoe zij Welkoop kunnen ondersteunen.

Data Analytics hebben de toekomst

Thema’s die eerder aan de orde kwamen waren onder andere het 360° klantbeeld en Agile werken. Dit jaar is het thema business analytics. Op dit vlak heeft Welkoop behoorlijke ambities. HSO ondersteunt Welkoop bij het op orde brengen van het datafundament en het inrichten van de technologie. De data worden binnenkort overgeheveld naar Azure, waar een ‘datalake’ wordt aangelegd. Carel: “We willen vanaf 2019 data driven werken. Ik ben ervan overtuigd dat we heel veel nog niet weten over onze klanten. Met behulp van bijvoorbeeld artificial intelligence (AI) kun je zoveel meer correlaties leggen die we nu nog niet kennen. En bijvoorbeeld aannames die we over onze klanten hebben getoetst. Bij de aankomende innovatiedag zullen we dit thema verder uitdiepen.”

Een gezond ecosysteem dankzij goede relaties

De retail is een uitdagende branche. Maar Welkoop heeft een duidelijke visie op de manier waarop zij duurzaam succesvol kunnen blijven. Carel: “Ik ben ervan overtuigd dat retailers alleen succesvol kunnen zijn als ze in een ecosysteem samenwerken met partners op basis van wederzijds vertrouwen en openheid. Wij zijn open waar we naartoe willen en wat we hiervoor nodig hebben. We willen graag dienstverleners die ervoor openstaan om kennis te delen met ons en met elkaar. Zo kunnen we met elkaar groeien.”

Ondek alles over Power BI