DevOps-teams, een samenstelling van Development en Operations, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het functioneren en het beheer van applicaties. Hoe werkt DevOps in de praktijk? Remco de Haan, Solution Expert Dynamics AX en Scrum Master bij Wehkamp, vertelt er graag meer over: “Elke dag maken we de afweging: wat doen we vandaag om datgene te realiseren wat morgen belangrijk is?” 

Werken met DevOps-teams helpt organisaties sneller te ontwikkelen en flexibel in te spelen op steeds veranderende vragen van klanten en gebruikers. Remco de Haan: “Ons AX-systeem wordt door twee teams beheerd. Het ene team is verantwoordelijk voor de supply chain en logistiek. Mijn team is verantwoordelijk voor het onderdeel finance en de beschikbaarheid en onderhoud van Dynamics AX. Beide teams zijn verantwoordelijk voor het operationeel beheer, dat we samen met HSO uitvoeren. Als er wijzigingen plaatsvinden kijken we wat de impact ervan is op de systemen. In mijn rol als solution expert ben ik het ‘geweten’ van het team. Ik hou in de gaten of we de juiste keuzes maken en of we onze resources goed inzetten.” In mijn rol als scrum master faciliteer ik het team en neem eventuele blokkades weg of maak afspraken met andere teams over hoe we voortgang kunnen versnellen. 

Een nauwe relatie van de business met IT

Een belangrijke rol in een DevOps-organisatie is weggelegd voor de Product Owners. Remco:  “Onze Product Owners komen vanuit de business. Zij zijn verantwoordelijk voor de functionaliteit van het product. Zij zijn dus feitelijk onze klant. Dat is dus duidelijk anders dan voorheen, waar wij als IT-afdeling de regie voerden over de programma’s. Voordeel van een product owner vanuit de business is de nauwe betrokkenheid. We hebben dagelijks overleg en afstemming met Wehkamp resources en onze partner HSO. Als IT-afdeling opereren we niet meer op afstand, maar we werken echt samen. Nadeel is dat de Product Owners soms starten zonder ICT-achtergrond, maar wel van hen verwacht wordt dat ze het volledige life-cycle-management van een product afdekken. De impact van wijzigingen op het systeem is dus voor hen soms lastig te begrijpen.” 

“Het is voortdurend een afweging maken tussen de verschillende belangen. Het is de rol van de Product Owner om dit goed te bewaken. In mijn huidige rol ondersteun ik de PO bij het bewaken van de beschikbaarheid en de balans in het team. Voordat we een wijziging doorvoeren, moet de product owner bepalen wat de toegevoegde waarde ervan is, oftewel de business value. Hiervoor hanteren we een aantal assen, zoals: Wat levert deze functionaliteit op aan tijdsbesparing? Wordt de werkdruk lager? Realiseren we betere controle? Verhoogt het de betrokkenheid van het team? Op die manier maken we de waarde van een nieuwe feature inzichtelijk, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken om wel of geen resources in te zetten. Voorheen dachten we uiteraard ook na over de impact van een wijziging, maar dat ging meer over de invloed op de andere systemen, om de implementatiekosten en minder om die business value.”  

DevOps en agile werken versterken elkaar

Dagelijkse overleg en afstemming is cruciaal in een DevOps-team. Daarom past het bij agile werken. Agile heeft als doel wendbaar te zijn en sneller nieuwe software of producten op te leveren. Dit vraagt niet alleen om een bepaalde instelling van medewerkers en om een bepaalde cultuur, maar ook om de juiste organisatie. Het onderbrengen van ontwikkeling en beheer in één team sluit hier heel goed bij aan. Remco: “Het is belangrijk dat het ‘technisch geweten’ van het product, dat is mijn rol, en de Product Owner voortdurend afstemmen. Waarom doen we iets wel of niet?”  

“Voorheen hadden we grote programma’s met navenante budgetten. Nu werken we met een forecast van drie maanden. En daarna kan de wereld er weer heel anders uitzien. Het ideaalplaatje van software releasen als alles helemaal af is hebben we losgelaten. In plaats daarvan maken we elke dag opnieuw een afweging van belangen, van de toegevoegde waarde voor de business, de impact op onze systemen en op onze resources. Waarbij we ook steeds kritisch blijven kijken naar de lange termijn, zodat je straks niet alleen brandjes blust.”   

Een volwassen team

Het implementeren van DevOps doe je niet in een dag. De impact op de organisatie is groot en het duurt daarom een tijdje voor het goed is ingevoerd. De rol van Product Owner bijvoorbeeld doe je er niet even bij, maar is in de regel een fulltimebaan. Remco: “Met DevOps geef je als IT-organisatie het stuur uit handen aan de business, maar je moet wel zorgen dat de Product Owner kan autorijden. Een DevOps-team heeft tijd nodig om volwassen te worden. Het is dus belangrijk dat deze manier van werken gedragen wordt vanuit de directie. Want zeker in het begin zal je tegen obstakels aanlopen, of maak je een keer minder goede keuzes. Inmiddels ervaar ik dat we goed op stoom zijn en beveel ik het werken met DevOps ook aan andere organisaties zeker aan.”  

wehkamp focust op innovatie