De gemeente Hengelo heeft een aanbesteding in de markt gezet voor de vervanging van de Boekelosebrug over het Twentekanaal in Hengelo met als grootste subsidiënt de Provincie Overijssel. Tijdens de inschrijvingsfase werden innovatie, architectonische en esthetische kwaliteit, realisatietijd op basis van EMVI als gunningscriteria gehanteerd. Om te kunnen voldoen aan het criterium innovatie, is door Dura Vermeer de samenwerking gezocht met HSO partner Recreate. Recreate levert oplossingen op basis van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality die toegevoegde waarde leveren aan bedrijven.

Dura Vermeer is één van de top 6 spelers in de Nederlandse bouwindustrie. Als zelfstandig familiebedrijf is Dura Vermeer al sinds 1855 actief in ontwikkeling, realisatie, onderhoud en engineering voor de woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en infrastructuur. De projecten die Dura Vermeer uitvoert worden in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer onderscheidt zich door vernieuwend te werk te gaan en biedt samen met haar partners, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven.

De gezamenlijke ontwikkeling van EBMR

Doordat Dura Vermeer innovatie maar zeker ook de zorg voor milieu en duurzaam ondernemen als wezenskenmerken in haar dagelijkse bedrijfsvoering hanteert, is besloten in te schrijven op de tender. André van der Vegt, bedrijfsleider Regio Oost bij Dura Vermeer, is in gesprek gegaan met Recreate om de Boekelosebrug middels software ‘zichtbaar’ te maken voor de uitvoerders door inzet van de Microsoft HoloLens.

André van der Vegt | Bedrijfsleider Regio Oost bij Dura Vermeer

"De bouw loopt niet voorop wanneer het gaat om innovatie"

"Het is niet dat in de bouw geen innovatiekracht zit, het blijft alleen beperkt tot innovatie op projectniveau. Per project worden slimme oplossingen bedacht, echter zou dit meer in innovatieve producten en processen moeten worden gedaan zodat structurele veranderingen optreden. Innovatie vraagt namelijk om uitproberen, vallen, opstaan en verfijnen. De gemeente Hengelo heeft dit doorbroken. Het gegund krijgen van de aanbesteding onderstreept de juiste keuze om te willen innoveren."

Maak kennis met partner recreate

‘Tijdens een brainstormsessie is een Proof of Concept omgeving opgezet. De door ons ontwikkelde Mixed Reality software, in combinatie met de Microsoft HoloLens, toonde het nieuw te realiseren bouwproject. Dit gaf mede de doorslag voor Dura Vermeer voor de bouw van de brug,’ zegt Roy Kamphuis, CEO van Recreate. ‘Onze oplossing, Engineer and Build in Mixed Reality (EBMR), visualiseert namelijk niet alleen het bouwproject maar toont tot op één centimeter nauwkeurig de gebruikte materialen. Wat van enorme meerwaarde is tijdens de uitvoering van een project’.

EBMR als tool

De toekomstige brug wordt de verbindende schakel tussen de stad Hengelo en de industrie aan het Twentekanaal. De brug is volledig in 3D ontworpen en met gebruik van de oplossing EBMR wordt de te bouwen brug als laag over de ‘echte wereld’ heen gelegd. EMBR is een door Recreate ontwikkelde unieke techniek waarbij de omgeving een 3D model, real-time holografische weergave van bijvoorbeeld een architectenplan, over het gezichtsveld van de gebruiker op de bouwplaats legt door gebruik te maken van een Microsoft HoloLens.

‘Ook wanneer je je op een lege bouwplaats bevindt, kan de uitvoerder de structuur van het te bouwen object zien, correct gepositioneerd, alsof deze al was gebouwd. Terwijl de gebruiker beweegt, beweegt ook zijn zicht op de structuur. De gebruiker hoeft zich niet langer voor te stellen hoe het gebouw eruit zal zien op basis van een goed begrip van de tekeningen,’ geeft André van der Vegt, aan. De uitvoerder overziet nu het gehele ontwerp in plaats van een deel van de tekening. Door het 3D model in de Microsoft HoloLens zichtbaar te maken, worden eerder afwijkingen of fouten gesignaleerd wat Dura Vermeer helpt een hoger rendement op projecten te behalen.

Gunning van de aanbesteding door berekende meerwaarde

Tijdens de beoordelingsfase bleek dat in de aanbieding van Dura Vermeer het totaal van de berekende meerwaarde veel hoger lag dan de andere aanbieders. De evaluatieprijs betrof de inschrijfsom minus de berekende meerwaarde. Van de vijf aanbieders kwam Dura Vermeer als economisch voordeligste inschrijver (EMVI) uit de bus. Doordat gewerkt wordt met een hoge mate van accuratesse bespaart Dura Vermeer op het controleren van de uitvoering en worden minder faalkosten gemaakt. Dit rekent zich door in de meerwaarde. Dura Vermeer zet op nog twee andere projecten EMBR en de Microsoft HoloLens succesvol in.

Meer over virtual – en Augmented reality