De praktijkvisie op hybride werken

Stel jezelf het volgende voor: iedere dag een optimale plek om te werken. Werk je thuis, dan vermijd je files en verstoringen. Werk je op kantoor, dan vind je afstemming met je collega’s, word je geïnspireerd door hun ideeën, energie en input en kun je bepaalde meetings effectiever doen dan achter je beeldscherm. Deze combinatie voelt gezond en jouw agenda balanceert de werk-privébalans optimaal. Daar hoeven we toch niet meer van te dromen? Dat kan!

Door Rob Senden, HR-manager bij Obvion Hypotheken

Een terugblik op langdurig corona

Hopelijk mogen we op korte termijn het kantoor teruggeven aan onze fijne collega’s. Een onverwacht lange tijd verplicht thuiswerken heeft zijn voordelen en kansen maar kent ook uitdagingen. En dan is het reikhalzend uitkijken om het kantoor bij Obvion weer beschikbaar te krijgen in het kader van hybride werken.
Als het crisismanagement eindelijk achter de rug is, de spatschermen, looplijnen en hygiënevoorschriften achterhaald zijn dan is eindelijk de tijd aangebroken voor spontaan ‘live’ overleg met collega’s en een praatje bij het koffiezetapparaat. Spannend en leuk, maar zeker ook weloverwogen, want speciaal hiervoor hebben we een projectteam, bestaande uit een aantal Obvionners, maanden ingezet om dit goed voor te bereiden.

Wat wij ontdekten en waar jij mee vooruit kan

Postcorona lijkt niet te bestaan. Met de wetenschap dat het virus onder ons blijft, moeten we ons focussen op manieren om veilig, gezond en hybride te werken. En dat kan best.
Dit ontdekten wij:

  • Het verlangen naar werken op het kantoor is gegroeid door de lange duur van de crisis en naarmate collega’s langer ‘verplicht’ moesten thuiswerken. Uit intern onderzoek en een pilot is gebleken dat de overgrote meerderheid van medewerkers naar een 50/50 verhouding kantoor vs. thuiswerken wil.
  • Steeds meer collega’s hebben thuis een vaste werkplek ingericht als dat mogelijk is. Vaak inclusief een goede stoel, fijn bureau en groot beeldscherm.
  • En last, but not least, is bewezen dat thuiswerken prima werkt en medewerkers uitstekend in staat zijn hun taken en overleg zelf goed te organiseren. En hun werkzaamheden optimaal uit te voeren

Dit resulteerde zelfs in een stijgende werk-privébalans gedurende de crisis naast natuurlijk de uitdagingen die het lange thuiswerken met zich meebracht.
De thuiswerkplek is een additioneel kantoor geworden waar geestelijke en lichamelijke vitaliteit, veiligheid en privacy optimaal kunnen zijn. Maar het kantoor is enorm belangrijk voor de verbinding, samenwerken en creatieve, besluitvormende en interactieve bijeenkomsten. Leidinggevenden zijn door de crisis meer ervaren in zorgen dat ze verbonden blijven met hun mensen. Kennis die nooit meer afgepakt wordt.

In het najaar van 2020 zijn we gestart met een team bestaande uit leidinggevenden, HR, coördinator  MVO & Cultuur, facility, IT, communicatie en OR om na te denken over onze terugkeer naar het kantoor en het inzetten van een hybride model gebaseerd op rol-werk-behoefte en gefundeerd op vertrouwen en zelfregie van onze medewerkers. Deze groep vergadert wekelijks ‘digitaal natuurlijk’ en dat zullen we de komende periode blijven doen. Organisch veranderen betekent ook kort op de bal zitten, snel bijsturen en evalueren wat goed gaat en beter kan.

Download het whitepaper de strategie naar hybride werken

Zonder onzekerheid nog meer voordeel te behalen

Het jaar 2021 met de voortdurende crisis was zowel gemakkelijker als lastiger dan 2020. In veel opzichten. Ervaring met thuiswerken maakte het makkelijker. Een wandeling in de middag. Een ritueel ter afsluiting van je werkdag. Alle tips zijn uitgeprobeerd en iedere collega weet wat bij zijn of haar situatie past. Anderzijds maakte de voortdurende onzekerheid en lange duur de situatie lastiger. De vraag of we ooit nog op het kantoor zouden komen en hoe dan? Wanneer werd het hybride werken werkelijkheid?

Nou, nu dus. Bij Obvion is de visie op de toekomst van werken al scherp vastgelegd. We leggen vertrouwen en zelfregie bij iedere medewerker want het is bewezen dat onze collega’s daar prima mee uit de voeten kunnen. Verder namen en nemen we alle eerdergenoemde ervaringen mee om in te spelen op een betere privé-werkbalans waarbij effectiviteit, productiviteit maar zeker ook klant- en medewerkerstevredenheid minimaal op hetzelfde niveau als voor de crisis moeten blijven.

Waar koersen we op?

  • Het stimuleren van de toevallige ontmoetingen. Bijvoorbeeld door wisselende dagen en ook buiten je teamoverleg op het kantoor aanwezig te zijn.
  • We kijken kritisch naar het oude werkrooster en introduceren een hybride werkweek in ieders agenda.
  • We houden onze mail- en vergadercultuur voortdurend tegen het licht in het kader van effectiviteit en vitaliteit.
  • We faciliteren goede technische ondersteuning voor hybride vergaderen.
  • En kantoor moet leuk zijn met gezonde en lekkere lunch en koffie.

Daarnaast moeten gewoontes worden herzien. Niet alles hoeft zo te zijn als voor het coronatijdperk. Maar ook niet alles hoeft voortdurend per scherm. Bel je collega gewoon eens voor een overleg of maak eens een wandeling met elkaar. Dat scheelt hersenruimte en vermoeide ogen.

Dit verwachten we

Met aandacht voor onze leidinggevenden in deze nieuwe omstandigheden leidt het hybride werken tot veel moois is onze mening. We verwachten de komende jaren een verhoogde medewerkerstevredenheid, een betere privé-werkbalans en hierdoor een daling van het verzuim. Daarnaast profileren we ons nog beter dan voorheen als een goede werkgever.

Ga net als Obvion aan de slag met jouw strategie voor hybride werken. Ontdek hoe je dit doet.

Download het whitepaper

Rob Senden, Obvion hypotheken
Auteur: Rob Senden, HR Manager Obvion Hypotheken