Machinefabrikant MPS Systems ontwerpt en bouwt drukpersen voor etiketten en de flexibele verpakkingsindustrie. De belangrijkste missie van MPS is om de operators van de machines in staat te stellen de beste kwaliteit en productiviteit te leveren. Dat kan alleen als de machines optimaal worden benut. Maar hoe zorg je ervoor dat je klant alle waarde uit zijn kostbare machine haalt? Hiervoor zijn data de sleutel.

MPS: Uitdagingen in de markt vragen om nieuwe dienstverlening  

Een aantal jaar geleden begon MPS zijn ‘datareis’. Het bedrijf ging op zoek naar nieuwe manieren van dienstverlening, waarmee het meer toegevoegde waarde kan bieden voor klanten en op die manier lange termijn relaties en continuïteit kan borgen. Atze Bosma is CEO bij MPS Systems en aanjager van deze strategie. Atze: “MPS opereert in een niet al te grote maar wel wereldwijde markt, met een klein aantal concurrenten. Qua prijs en kwaliteit zijn wij zo’n beetje de Rolls Royce of de Porsche, van de markt. Maar we zien al enige tijd dat de prijs onder druk komt te staan, onder meer omdat de technologie van de verschillende fabrikanten steeds dichterbij elkaar komt. Willen we hieraan ontsnappen, moeten we nieuwe markten openboren of nadenken over andere vormen dienstverlening. En daar zagen we een enorme kans.” 

MPS wil klanten helpen op hoger niveau te presteren  

Atze: “We hadden al een tijdje het vermoeden dat onze klanten hun machines niet optimaal gebruiken en niet zo efficiënt waren. En dat is eigenlijk best gek. We verkopen immers een dure machine, die veel volume moet draaien, met veel wissels. Als dat niet gebeurt haalt de klant het voordeel, de efficiëntie en kwaliteit en daarmee de potentiële waarde er niet uit. Daar ligt volgens ons een kans: als wij onze klant helpen op een hoger niveau te presteren, dan kunnen we ons onderscheiden in de markt. 

We verwachten dat onze klanten hier ook veel baat bij gaan hebben. Veel van deze bedrijven hebben nu nog een relatief stabiele en comfortabele marktpositie. Maar ook in hun markt spelen risico’s als prijsdruk en consolidatie. Plus de vraag naar bijvoorbeeld duurzame, bijvoorbeeld afbreekbare producten, afbreekbare inkt en plastics neemt toe. Kunnen ze daaraan voldoen? Bij deze opdracht willen we hen graag helpen.” 

Pionieren met data  

Om het vermoeden over het inefficiënte gebruik van de machines te toetsen, besloot het bedrijf meetapparatuur te installeren, om hiermee zoveel mogelijk informatie over het gebruik van de machines te verzamelen. Rob Nijland is Manager ICT en Software Engineering bij MSP Systems en is verantwoordelijk voor IT en controls engineering. Oftewel de afdeling die de hardware en software rond de machines beheert en ontwikkelt. Rob is vanaf de start nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond data en services.  

Rob: “Om onze klanten efficiënter en productiever te kunnen laten zijn, moesten we meer te weten komen over het gebruik van de machines. We zijn heel pragmatisch gestart, met het uitrusten van onze machine met een device om allerlei gebruiksdata op te halen. Dus hoe wordt de machine bediend, hoe vaak gaat de klep open, wanneer wordt de rol vervangen enzovoort. Op die manier verzamelden we een heleboel event-based data, waarmee we vervolgens zelf analyses zijn gaan maken. We hebben een development omgeving opgezet en zijn gestart met het maken van analyses en de eerste visualisaties.” Sinds 1 januari 2020 krijgt elke machine een Microsoft IoT edge computer, zodat MPS de database met relevante gegevens substantieel kan laten groeien. 

Atze: “Het vermoeden dat elke operator de machine anders bedient, werd inderdaad bevestigd door de data. Het instellen van de machine is afhankelijk van operator en elke operator doet dit anders. Dat heeft veel invloed op de productie, eventueel afval, productietijd enzovoort.” 

MPS zet volgende stap in IoT toepassingen   

Atze: “We kwamen erachter dat er nog maar heel weinig bedrijven zijn die op deze manier denken en werken. Dus we moesten zelf aan de slag en op zoek naar expertise om onze hypotheses te toetsen. We verwachtten dat er bedrijven waren die al een stuk verder waren. Maar dat bleek niet het geval!  

We zien dat de IoT technologie die wordt toegepast nog heel erg gericht is op ‘hoog volume en lage intelligentie’ en met name gericht op het signaleren van afwijkingen in een digitaal proces. Daar kun je prima mee uit de voeten als je onderhoud wilt optimaliseren en storingen voor wil zijn. Wat wij nu doen is dus nog relatief nieuw in de IoT-wereld en dat zit ‘m vooral in de menselijke component. Dat levert veel logica in de modellen op, denk aan ‘als… dan’…. In gesprekken met de klant proberen we deze patronen te toetsen met expertise uit de praktijk. Maar dit is een stuk moeilijker dan een rapport maken op basis van eenvoudige meetgegevens en signalen.” 

Rob: “Onze datafabriek gaat over interpretatie. We denken al meer in de richting van machine learning om op zoek te gaan naar de logica. We zijn op zoek naar patronen, maar we hebben te maken met zoveel variabelen dat dat heel complex is.”  

Op zoek naar een nieuw businessmodel  

Atze: “Sinds de start zijn we drie tot vier keer opnieuw begonnen. Met het opzetten van de datastructuur, keuze van software enzovoort. Inmiddels zijn we zover dat we in gesprek zijn met klanten en beginnen we met het benutten van ons potentieel. Maar de cirkel is nog niet rond. 

Met data en rapportages heb je wat ons betreft immers nog geen product. Dat heb je pas als de klant ons toevertrouwt dat wij mogen meedenken over potentiële verbeteringen van zijn machine, vanuit de optiek dat wij daar niet per se beter van worden, maar dat de klant er beter van wordt. We zijn straks trots als onze machines volle bak voor onze klanten heel veel geld verdienen. Immers dan blijft een bedrijf ons inhuren en is onze relatie en onze continuïteit gewaarborgd. 

Ons doel is dat we leren van de data en zo onze eigen benchmark voor optimaal gebruik ontwikkelen. Door data en kennis over onze machines te combineren, denken we dat we de functionaliteit aanzienlijk kunnen verhogen. Op dat moment kunnen we bijvoorbeeld garanties aanbieden en dan ga je richting een verdienmodel als een prijs per meter.” 

Rob: “Alle informatie die we verzamelen kan bovendien aanjager zijn voor verdergaande R&D ontwikkelingen. Omdat we zien dat bijvoorbeeld de interface beter kan. Dus op allerlei fronten zit er heel veel waarde in de data.”  

Samenwerking HSO voor stabiele data-architectuur en continue datastroom  

Rob: “We waren al een eind gevorderd, maar liepen in de datastructuur tegen een aantal knelpunten aan. Toen zijn we bij HSO terechtgekomen. We hebben eerst een review gedaan: wat hebben we nu, waar willen we naartoe en wat is nodig om de gaps die we hebben op te lossen? Vervolgens hebben we een nieuwe architectuur opgezet in Microsoft Azure cloud. Elke machine rusten we inmiddels uit met Azure device. Het resultaat is een continue datastroom, de hele flow loopt, op basis van een stabiele architectuur.” 

“Wat we prettig vonden aan de samenwerking is dat HSO verschillende disciplines in huis heeft en dus een breed speelveld bedient, ook qua techniek. We hebben een expert op het gebied van data-ontsluiten aan boord gehad, vervolgens iemand die alles wist van Databricks, onze analysetool. En zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een portal en zijn de power apps consultants bezig. Heel fijn dat er korte lijnen zijn, ondanks dat HSO best een grote organisatie is. Dit helpt om snel te schakelen en dingen snel te regelen. Dit brede speelveld en de expertise over verschillende disciplines is absoluut een positief punt. Het is heel fijn om met één partij op te trekken die onderling ook goed communiceert.”  

Atze: “Ook in de beginfase ervaarden we de focus van het team als heel prettig. Er kwam heel veel uit in korte tijd. Wel vinden we het als MPS belangrijk om ook over de grenzen van de Microsoft stack heen te kijken. Als andere technologie voor onze toepassingen beter werkt dan staan we daar ook voor open.” 

Blik op de toekomst  

Hoe kijkt MPS naar de (nabije) toekomst? En wat verwacht het bedrijf straks aan klanten te kunnen bieden? Atze: “We willen zo snel mogelijk meer dan alleen het productiedeel in beeld brengen. Het lijkt logisch om door te gaan op data over snelheid van productielijnen, tijd en meters. Daar weten we inmiddels alles van. Maar we willen meer dan alleen inzicht op het gebied van productiviteit  bieden en toe naar een holistische benadering. Hierbij kun je denken aan connecties met het ERP-systeem, het beheren van de energiehuishouding van de lijn en naar de kwaliteit in plaats van kwantiteit van de productie. Maar denk ook aan verbeteren van de planning en het persoonlijk aanspreken of coachen van de operator, zodat we hem of haar uiteindelijk gaan helpen het werk beter te doen.”  

MPS: zo kom je voorbij de ideeën- en POC-fase  

Veel bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van dienstverlening worstelen met deze omslag. Hoe kom je voorbij de ideeënfase? Atze: “Vanaf het begin wisten wij heel goed wat we wilden en dat is cruciaal. Je moet zorgen voor goed inzicht in je markt en zorgen dat je heel duidelijk voor ogen hebt wat je doel is. Want dat heb je nodig om door te pakken, ook als het tegenzit.”  

Rob: “Je kunt de business case helemaal kapot kauwen, maar je moet ook ergens de stap durven zetten. Ook moet je je business case niet helemaal dicht willen timmeren. Immers, je weet niet van te voren exact waar je uitkomt. Wel moet de richting duidelijk zijn, zodat je de organisatie kunt meenemen.” 

Atze: “We hebben inmiddels al best veel geïnvesteerd in datagerelateerde projecten. Maar onze aandeelhouders twijfelen er net als wij niet aan dat dit de toekomst is. Het is wel belangrijk om ook de rest van de organisatie mee te nemen in deze cultuurverandering. Data ontwikkelen, vermarkten en verkopen is immers iets anders dan een machine bouwen en verkopen. Alle honderd medewerkers mensen gaan hier door de spreekwoordelijke wasstraat, om iedereen data-minded te maken. Nieuwsgierigheid is bij ons inmiddels een absolute kernwaarde. Immers, pas als je nieuwsgierig bent ga je op zoek naar informatie, en wordt data je drijfveer.”

Boek een inspiratiesessie Smart Maintenance