ESG Assessment

We analyseren de ESG-rapportage behoefte en ondersteunen bij het realiseren van een geautomatiseerde rapportage.

Aanmelden voor HSO's ESG Assessment

Organisatiespecifiek volwassenheidsniveau van ESG-rapportage

Afhankelijk van de CSRD-vereisten is er een verschillend niveau van volwassenheid van de al geïmplementeerde duurzaamheidsmaatregelen in elke organisatie.

HSO werkt met jou samen om in een workshopformat, de ESG-Assessment, de hiaten in de vier dimensies van uw bedrijf vast te stellen.

 • Organisatie & Governance
 • Processen & Beleid
 • Systemen & Informatie
 • Talent & Mensen

De analyse van de vier gebieden onthult in hoeverre duurzaamheidsaspecten al worden aangepakt in uw organisatie volgens de ESG-criteria en de bijbehorende richtlijn (CSRD).

Bovendien vereist de CSRD dat organisatorische maatregelen worden vastgesteld in de vorm van rollen en verantwoordelijkheden, evenals processen.

In een gezamenlijke workshop gebruikt HSO het ESG-Assessment om te bepalen op welke onderwerpen de hiaten kunnen worden gedicht in de vier dimensies om geautomatiseerde rapportage mogelijk te maken.

Overzicht van ESG criteria:

Environmental

 • Vermindering van de impact op bedrijfstransacties door klimaatverandering
 • Bescherming van natuurlijke hulpbronnen
 • Verhoging van de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen
 • Implementatie van een circulaire economie
 • Gebruik van hernieuwbare energie
 • Productie van duurzame producten
 • Gebruik van duurzame technologieën en processen
 • Duurzaam gebouwenbeheer

Sociaal

 • Respect voor de menselijke waardigheid en naleving van de rechten van mensen en werknemers
 • Veilige en ergonomische vormgeving van werkplekken
 • Non-discriminatie
 • Diversiteit
 • Eerlijke behandeling en betaling van werknemers - door de hele toeleveringsketen heen
 • Uitgebreide aanbiedingen voor verdere training en educatie voor werknemers
 • Afzien van samenwerking met autoritaire regeringen
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen - naastde kernwaarden van het bedrijf
 • Eerlijke behandeling van klanten

Governance

 • Publicatie van de relevante waarden en richtlijnen van het bedrijf
 • Naleving van relevante wetten en voorschriften
 • Wettelijke nalevingbetaling van belastingen
 • Transparante documentatie van de processen voorbesturen van het bedrijf
 • Duidelijk begrijpelijke belonings- en bevorderingsrichtlijnen
 • Implementatie van communicatie gericht op transparantie - intern en extern
 • Eerlijkheid in concurrentie
 • Onafhankelijke controleorganen

De weg naar een duurzaamheid bedrijfsmodel

Met het door HSO vooraf gedefinieerde doel wordt een vergelijking gemaakt met jouw organisatie binnen de vier dimensies en worden de hiaten blootgelegd.

Hiervoor is het vereist dat stakeholdersof vertegenwoordigers van de afzonderlijke functies deelnemen aan het ESG-Assessment:

 • ESG-functionaris of interne werkgroepen (indien reeds opgezet)
 • Vertegenwoordiger van de afdeling Governance & Compliance
 • Vertegenwoordiger van de data management afdeling
 • IT-verantwoordelijke van het financiële systeem
 • Vertegenwoordiger van HR
 • 1

  Organisatie & Governance

  Zorgen dat het bedrijfsmanagement zich committeert aan ESG-onderwerpenen de belangrijkheid van ESG in de bedrijfsstrategie en -cultuur ondersteunt. Het management moet verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van ESG en de benodigde middelen beschikbaar stellen.

 • 2

  Beleid & Processen

  Duurzaamheids-KPI's stellen een bedrijf in staat om zijn environmental-, social en governance-prestaties te kwantificeren en meten. Ze bieden een objectieve maatstaf om de voortgang naar ESG-doelen te beoordelen en de huidige status te monitoren.

 • 3

  Systeem & Informatie

  Implementeer robuuste datamanagement- en analysetechnologieën om ESG-gerelateerde gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Dit omvat het integreren van ESG-gegevensbronnen, gegevenskenmerken en -mapping, gegevensvalidatie, en het creëren van dashboards en rapportagesystemen om de ESG-prestaties te monitoren.

 • 4

  Talent & Mensen

  Zorgen dat medewerkers voldoende ESG-kennis en vaardigheden hebben. Implementeer trainingsprogramma's en bewustwording om het bewustzijn en begrip van ESG-onderwerpen binnen het bedrijf te bevorderen.

Resultaten van de ESG-Assessment: Nieuwe inzichten en startpunten

HSO zal de gezamenlijk ontwikkelde informatie consolideren in de ESG-Assessment.
Hieruit bepaalt HSO de volgende resultaatdocumenten, die de startpunten zijn voor nieuwe activiteiten.

Aanmelden voor het HSO's ESG Assessment