Organisaties veranderen niet, mensen wel

Organisatieveranderingen zoals de implementatie van een nieuw CRM- of ERP-systeem (zoals Microsoft Dynamics 365 of Dynamics AX) hebben invloed op individuele mensen en de manier waarop zij hun werk doen. Als mensen niet betrokken raken bij de verandering of zich ertegen verzetten, met een trage adoptie en een laag gebruik van de applicatie als gevolg, dan is het risico groot dat de doelstellingen van een project niet gehaald worden. En dus dat ook de Return on Investment (ROI) laag is.

Een goede adoptie- en change-strategie biedt inzicht in wat aan de menselijke kant nodig is om je doelen te realiseren. Het bevat concrete plannen en acties, gericht op een succesvolle verandering, en is toegespitst op de, bij elke organisatie unieke, combinatie van project, mensen en organisatie.

New call-to-action

Waarom Adoptie & Change Management bij HSO?

Een IT-implementatie beschouwen we als een proces met drie pijlers. Je hebt ze alle drie nodig om van je project een succes te maken. Change management gaat over de menselijke kant van je project of implementatie.

Het is gericht op het omarmen van de verandering en het adopteren en leren gebruiken van nieuwe systemen en processen.

De meeste veranderingen in organisaties hebben als doel het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Een deel van die verbetering is het gevolg van het installeren van je nieuwe applicatie en het invoeren van nieuwe processen.

Maar een groot deel van het resultaat en de verwachte ROI hangt af van de manier waarop mensen veranderen en hun werk doen.

Hoe werkt Adoptie en Change-Management?

Verandering vindt plaats op het niveau van individuele mensen. HSO helpt haar klanten bij projectmatig verandermanagement, juist om verandering organisatiebreed te faciliteren. Hiervoor maken we gebruik van het Prosci 3-Phase Change Management process om je organisatie door de fasen van change management activiteiten te begeleiden. Deze methode is ook de kern van de change- en adoptie-aanpak van Microsofts Customer Success Management.

De stappen in een Adoptie & Change-traject

Een change management strategie geeft inzicht zodat je besluiten kunt nemen op basis van goede en volledige informatie. Wij helpen vervolgens bij het vertalen van de strategie naar de formulering en uitvoering van de vijf belangrijkste change management activiteiten:

  • Communicatie;
  • Sponsoring;
  • Coaching;
  • Weerstandmanagement;
  • Training.

Daarom kiezen Microsoft en HSO voor Prosci

01

Internationaal

Prosci is een wereldwijde speler in verandermanagement, met ruim twintig jaar aan ervaring.

02

Wetenschappelijk

Zij biedt een bewezen en gestructureerd veranderproces, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

03

Tools, templates en checklists

Zij levert een samenhangend geheel van direct inzetbare tools, templates en checklists om veranderingen te organiseren.

04

Kennis en kunde

Procsi heeft een schat aan kennis op het gebied van change management. Een praktische manier om weerstand te managen.

Tot slot: borgen van de verandering

Als je systeem live is, de communicatie op orde, iedereen is getraind en klaar om te starten, ben je er dan? Onze aanpak is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen niet terugvallen in oud gedrag. We helpen bij het evalueren van resultaten van alle adoptie & change activiteiten en het nemen van de juiste stappen om ervoor te zorgen dat de verandering geborgd is.

Adoption & Change in elk project

Voor een succesvolle adoptie en het behalen van je doelstellingen adviseren we om change & adoptie een integraal onderdeel te laten zijn van ieder project. Bij HSO werken Prosci-gecertificeerde consultants die onze klanten hierbij ondersteunen, voor en tijdens een project en na livegang.