HSO: jouw partner in AI

Lees onze visie op Artificial Intelligence. Ontdek hoe AI waarde kan toevoegen aan organisaties en hoe wij onze klanten helpen (generatieve) AI applicaties met succes te implementeren.

1. Introductie

Het is onze missie om wereldwijd de nummer één leverancier te zijn van technologie-gedreven business solutions die de resultaten van onze klanten verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat AI onze toekomst zal vormgeven. AI zal elke industrie, elk proces, elke functie en elke medewerker beïnvloeden, ongeacht hun rol. In lijn met onze missie beschouwen we AI als de nieuwste transformatieve technologie die we kunnen gebruiken in relevante toepassingen om de productiviteit van onze klanten te verbeteren en uiteindelijk hun bedrijfsresultaten te optimaliseren.

Al onze werknemers maken actief gebruik van Copilot & AI om hun productiviteit te verhogen en een beter bedrijfsresultaat te behalen.

We combineren onze positie als kennisleider in Microsoft-technologie met een diep begrip van de industrie

Onze AI-expertise komt mede voort uit onze leidende positie als Microsoft Cloud-technologie-experts. Met meer dan 30 jaar ervaring in het leveren van ERP- en CRM-oplossingen, hebben we diepgaande kennis van de industrie verworven.

We begrijpen dat het succes van elke AI- of Copilot-toepassing afhangt van de kwaliteit van de onderliggende data. Dankzij onze uitgebreide kennis van Data & AI kunnen we klanten helpen bij het bouwen van een geschikt dataplatform en hen optimaal voorbereiden op hun reis naar de wereld van AI.

Omdat AI/Copilot-toepassingen een integraal onderdeel worden van de Microsoft Cloud, is HSO de aangewezen partner om klanten te begeleiden om het maximale uit de mogelijkheden van AI te halen.

We zetten onze technische expertise en diepgaande kennis van de industrie in om relevante AI-toepassingen te ontwikkelen die een integraal onderdeel vormen van de ‘core business’ van onze klanten, wat resulteert in aanzienlijk hogere productiviteit.

De visie van Microsoft op AI

Microsoft wordt door analisten en investeerders gezien als de belangrijkste speler in de AI revolutie.

Microsofts CEO Satya Nadella: “This next generation of AI will reshape every software category and every business, including our own. (...) Amid this transformation, our mission to empower every person and every organization on the planet to achieve more remains constant. As a company, we believe we can be the democratizing force for this new generation of technology and the opportunity it will help unlock for every country, community, and individual, while mitigating its risks.”

2. Noodzaak tot hogere productiviteit zal adoptie van AI in een stroomversnelling brengen

In de afgelopen tien jaar is de beroepsbevolking en daardoor ook de productiviteit afgenomen, wat wereldwijd heeft geleid tot een daling in economische groei. Productiviteit maakt dus echt uit, het is een van de meest stuwende factoren voor zowel het BNP als voor economische groei.

Economen en analisten zijn van mening dat het gebruik van AI (naast andere technologieën) de groei in productiviteit kan versnellen. Daarom is AI essentieel voor het succes van onze klanten, en dus ook voor HSO. Gezien de verwachting dat de beroepsbevolking blijft afnemen, wordt het essentieel om AI in te zetten om meer te bereiken met minder mensen en om de productiviteit te verhogen.

De behoefte aan hogere productiviteit zal de adoptie van AI in een stroomversnelling brengen. In een situatie waarin arbeid schaars is, kan groei alleen worden gerealiseerd door efficiënter en productiever te werken, wat betekent dat er meer waarde moet worden gecreëerd met minder mensen.

Over productiviteit

Onderzoeksbureau McKinsey heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de potentiële effecten van generatieve AI op productiviteit. In hun onderzoek gebruikt McKinsey twee perspectieven.

  • Concrete voorbeelden binnen organisaties die tonen hoe doelgerichte generatieve AI-toepassingen specifieke bedrijfsuitdagingen aanpakken en meetbare resultaten opleveren, zoals verbeterde effectiviteit.
  • Er wordt onderzocht wat de potentiële impact van generatieve AI is op bepaalde beroepen. Zou generatieve AI deze banen kunnen overnemen of een integraal onderdeel kunnen worden van bepaalde beroepen?

Uit het onderzoek blijkt dat voor beide perspectieven geldt dat generatieve AI productiviteit kan verbeteren.

3. Waarom is HSO jouw AI-partner?

Waarom zouden klanten voor HSO kiezen bij het implementeren van AI? We zijn een partner in bedrijfstransformatie, niet alleen AI-leverancier. En dat maakt ons uniek.

De toegevoegde waarde van AI begint in de bedrijfsprocessen en applicaties van onze klanten. AI kan vrijwel in alle bedrijfsapplicaties geïntegreerd worden, en dat is precies waar onze ervaring en expertise liggen. We weten hoe we toegang kunnen krijgen tot onderliggende data, en hoe we deze kunnen beheren, verbinden en integreren met andere databronnen en applicaties.

Onze AI-expertise richt zich op:

  1. Bedrijven die een betrouwbare adviseur zoeken met expertise in het opzetten van een modern dataplatform voor gestructureerde en ongestructureerde data, geschikt voor AI- en ML-oplossingen.
  2. Klanten die Dynamics 365 gebruiken en de AI-mogelijkheden binnen het platform willen benutten. Hoewel Copilot een out-of-the-box applicatie is in veel apps, vereist de efficiënte inzet ervan als productiviteitsversneller data management, expertise, connecties, training en adoptie.
  3. Bedrijven op zoek naar een nieuw ERP- of CRM-systeem. 'AI-ERP' en 'AI-CRM' zijn de nieuwe standaard. Dynamics 365 zit vol met AI-mogelijkheden, en wij weten hoe we deze kunnen implementeren en in uw voordeel kunnen gebruiken.

Klantverhalen

De toegevoegde waarde van AI


5. Blijf competitief binnen jouw industrie

We helpen klanten bij het toepassen en adopteren van AI-technologieën om de productiviteit in hun hele bedrijf te verhogen. Dit kan zich bijvoorbeeld vertalen in:

  • Meer en nieuwe omzet met dezelfde middelen (tijd, assets)
  • Meer en nieuwe omzet met minder middelen (tijd, assets)
  • Zorgen voor betere resultaten (EBITDA)
  • Realiseren van meetbare, strategische voordelen
  • Blijven voorlopen op de concurrenten

Veel van onze klanten zijn niet op zoek naar een AI applicatie, maar naar een allesomvattende oplossing die hen helpt uitdagingen aan te pakken en competitief te blijven in de markt.


6. Verandering & adoptie zijn cruciaal voor een positieve ROI

Voor een effectieve implementatie van AI-toepassingen is een cultuuromslag essentieel binnen organisaties. Om productiviteit en efficiëntie te verhogen, moeten teams de tools die ze gebruiken grondig kennen.

De integratie van AI en Copilot is niet alleen een technische uitdaging, het vergt ook een mensgerichte aanpak. Succesvol veranderings- en adoptiemanagement is een cruciaal element in elk AI-project. Indien goed uitgevoerd, zullen alle belanghebbenden gedurende het hele traject betrokken blijven en volledig op de hoogte zijn. Dit is een absolute voorwaarde om een positieve return on investment (ROI) te realiseren.

Onze gecertificeerde Prosci verandering & adoptie-consultants hanteren het ADKAR-model: een beproefde methodiek die door Microsoft wordt aanbevolen. Met dit model kunnen we de weerstand en de bereidheid van gebruikers en andere stakeholders meten, en indien nodig ingrijpen om aan ieders zorgen en wensen tegemoet te kunnen komen.


7. Verantwoorde AI

HSO's focus ligt 100% op Microsoft technologieën; we bouwen al onze Data & AI-platforms en applicaties op de Microsoft Cloud. Net als Microsoft geloven wij bij HSO dat AI de kracht heeft om elke persoon en organisatie sterker te maken.

Maar met macht komt verantwoordelijkheid. Daarom volgen en ondersteunen we Microsofts visie om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en in te zetten. Dit doen we door het hanteren van zes ethische principes: eerlijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid, privacy en beveiliging, inclusiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid.

Two people shaking hands

8. Hoe we onze klanten aan AI helpen: een programmatische aanpak

Zoals gezegd geloven we stellig dat AI een grote impact zal hebben op elke branche, elk proces, elke functie en elke medewerker. Doordat AI nu in de haarvaten van de systemen wordt geïntegreerd die mensen dagelijks gebruiken geloven we dat succesvolle implementatie een holistische en systematische aanpak vereist.

De mogelijkheden van AI zijn bijna onbegrensd, en hoewel sommige bedrijven vrezen dat ze achterop raken, focussen wij niet op the fear of missing out.. In plaats daarvan richten we ons op het ontwikkelen van een sterke AI-visie en -strategie. We bouwen een operationeel, modern dataplatform dat nauw aansluit bij de bedrijfsstrategie van onze klanten en een integraal onderdeel is van hun transformatieprogramma.

Met meer dan dertig jaar ervaring in het begeleiden van bedrijfstransformaties, bieden we AI-oplossingen aan met dezelfde bewezen methodologie. We staan onze klanten bij en zorgen voor een succesvolle implementatie van nieuwe technologieën.

Onze programma's omvatten alle kritieke stappen van het AI-traject, waaronder strategie, data, governance, pilots, implementatie, managed services en natuurlijk verandering en adoptie. We ondersteunen klanten met AI in elke branche, AI voor all the rooms in the house (voor elk onderdeel van de Microsoft Cloud) en AI voor elke rol.

Het begin

Hoe start je een succesvolle reis in AI

De mogelijkheden van (generatieve) AI kunnen oneindig lijken, dit kan de eerste stap op weg naar omarming van AI in de organisatie bemoeilijken. HSO ondersteunt klanten in elke fase van hun AI-implementatie, met hulp van specifieke tools en programma's.

Van embedded AI en Copilots, tot composible AI en build-your-own AI, HSO heeft de benodigde expertise in huis. Wij ontwikkelen een heldere strategie en een actieplan, en werken nauw samen met uw teams om tastbare resultaten te behalen.

Neem contact op met ons Data & AI team

Ons Data & AI-team staat klaar om actief met je samen te werken. We begeleiden je door het hele traject: van het ontwikkelen van een strategie en het beheren van data en governance, tot het realiseren van concrete use cases, het uitvoeren van pilots, de volledige implementatie en het bieden van managed services, inclusief verandering & adoptieprogramma's.

We helpen je te begrijpen waar je staat in je AI-reis en wat er nodig is om waarde te genereren, processen te stroomlijnen en uiteindelijk in staat te zijn AI succesvol in te zetten voor innovatie en het onderscheiden van je bedrijf in de markt.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Lees verder

Kennis, klantverhalen en oplossingen