Integratie als hefboom voor de cloud transitie

Hoe integratie kan helpen de transitie naar de cloud te vereenvoudigen en te versnellen.

1. Managementsamenvatting

Met de opkomst en massale acceptatie van cloud computing wordt het voor organisaties steeds logischer om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te migreren.

Cloud technologie maakt het mogelijk om sneller innovatieve oplossingen in productie te brengen om aan de wensen van uw klanten en interne stakeholders te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met geïntegreerde chatbots en advanced analytics zoals machine learning.

Waar moet u allemaal aan denken en welke uitdagingen zijn er?

De cloud vereist een nieuwe kijk op de business, IT en organisatie. Het biedt de mogelijkheid om de kloof tussen business en IT te overbruggen en de toegevoegde waarde van informatietechnologie voor de organisatie te vergroten, mits de bijbehorende organisatie ook verandert.

We bieden u in deze paper een cloud transitie roadmap, bestaande uit drie fasen: Experimenteren, Migreren en Transformeren. Het zwaartepunt ligt voor dit document op de Migratiefase, waarin u als eerste stap uw hybride cloud architectuur vastlegt.

Het opzetten van een hybride cloud architectuur, waarbij zowel de technische als organisatorische aspecten worden meegenomen, is cruciaal om een goed fundament te kunnen implementeren dat tegelijkertijd innovaties kan versnellen, business value levert, en goed beheersbaar is.

Systeemintegratie als sleutel en hefboom voor de cloud transitie

Het is onze visie dat systeemintegratie cruciaal is voor de cloud transitie. Integratie is de sleutel tot een hybride cloud architectuur en zal tevens een hefboom zijn om de cloud transitie te versnellen. Tegelijkertijd kan integratie helpen de transitie goed te structureren en beheersbaar te maken.

Hoe kunt u de cloud transitie het beste structureren en zelfs versnellen? Dat leest u in deze paper.

2. Waarom cloud transitie?

Met de snelle opkomst en massale acceptatie van cloud computing wordt het voor organisaties steeds logischer om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te migreren. Maar waarom zou u überhaupt willen overgaan op cloud computing?

Overgaan naar de cloud maakt het mogelijk om sneller te kunnen innoveren en aan de klantwens te blijven voldoen, om gebruik te kunnen maken van nieuwe mogelijkheden die eerder niet in uw bereik lagen, en om nu eens écht digitaal te transformeren door meer waarde te gaan creëren in het ecosysteem.

3. Een nieuwe kijk op business en IT

De cloud is een ‘groot ding’ en vereist een nieuwe kijk op de business, IT en organisatie. Het biedt de mogelijkheid om de kloof tussen business en IT te overbruggen en de business value die informatietechnologie levert te maximaliseren, mits de bijbehorende organisatie ook verandert. Waar moet u allemaal aan denken en welke uitdagingen komt u tegen bij de cloud transitie?

Wat zijn de uitdagingen?

De overgang naar de cloud betekent een grote verandering op het technische, maar ook het organisatorische vlak. Het kan betekenen dat uw relatie met (keten)partners aan verandering onderhevig zal zijn. Uw huidige hosting provider of outsource partij zal tenslotte ook niet altijd even ‘klaar’ zijn om te helpen met de transitie, of zelfs niet graag mee willen werken omdat dat hun business model zal laten afbrokkelen.

Business en IT direct aan elkaar verbinden

Maar organisaties moeten door, en met name op het gebied van integratie, data en apps zijn er technisch gezien mooie mogelijkheden om digitaal te transformeren. Door de aansluiting tussen de business en IT direct mee te nemen tijdens de transitie naar de cloud gaan er niet alleen technisch een aantal deuren open, maar zal er ook een organisatie ontstaan die blijft profiteren van de nieuwste ontwikkelingen, die snel meetbaar resultaat opleveren.

Een Cloud Competence Center (CCC) is een goed werkend vehikel voor het blijven incorporeren van dit soort nieuwe ontwikkelingen. Het CCC bestaat uit een groep mensen in uw organisatie waarbij innovatie, governance en adoptie centraal staan. U leest hier meer over in het hoofdstuk ‘De hybride cloud architectuur’.

Het technische vlak: veranderen van integraties

Het migreren van applicaties naar de cloud betekent op het technische vlak dat er allerlei applicatie-integraties veranderd moeten worden. Vaak betekent dit ook dat er direct een slag kan worden gemaakt van 1:1 integraties naar integratie op basis van een integratieplatform, zoals Azure iPaaS (Integration-Platform-as-a-Service). Vaak moeten noodgedwongen ook de batch georiënteerde integraties vervangen worden door event driven integraties op basis van API’s, omdat moderne SaaS applicaties meestal geen batchverwerking ondersteunen. Daarnaast wilt u als organisatie waarschijnlijk ook veel meer real-time gaan integreren, omdat de hele economie simpelweg realtime geworden is.

Integratie als hefboom richting de cloud

Door integratie centraal te stellen en als hefboom richting de cloud te gebruiken kan er structuur aangebracht worden in uw transitie, versnelt u de overgang en vergroot u de kans op succes. Door de kennis van integratie in de organisatie te borgen ontstaat er een CCC, dat continu bezig is met innovatieve ontwikkelingen en het gestructureerd inbrengen daarvan in de architectuur, organisatie en processen.

Ook is in de transitie nog steeds plaats voor de traditionele hosting provider, maar zal de rol daarvan, onder uw centrale regie, steeds verder afnemen. U zult, zeker in het begin, een goede samenwerkingsvorm moeten vinden.

4. Uw cloud transitie roadmap

U heeft gezien welke uitdagingen en overwegingen een rol spelen bij de cloud transitie. Hoe kunt u de cloud transitie nu het beste in de praktijk brengen, en structureren? We bespreken kort de technische randvoorwaarden en bieden u een template voor uw eigen cloud transitie roadmap, bestaande uit drie stadia.

Technische randvoorwaarden en overwegingen bij de cloud transitie

Velen van ons zijn al begonnen aan de cloud transitie, met of zonder een officieel plan. Bij elke organisatie is tegenwoordig wel een beleid dat voorrang geeft aan SaaS en PaaS boven eigen gehoste applicaties of private cloud. In de praktijk betekent dit dat er diverse projecten binnen een groter ‘cloud transitie’ programma lopen waarmee applicaties één voor één naar de cloud gemigreerd worden.

Daarbij hebben SaaS oplossingen de voorkeur als het gaat om commodity functionaliteit en oplossingen op basis van standaard PaaS bouwblokken als het gaat om uw onderscheidende maatwerk. Tegelijkertijd spelen er ook nog allerlei andere innovatieprojecten en wijzigingen aan verschillende systemen.

Bepaal de hybride cloud architectuur en breng structuur aan in de transitie

Alvorens een transitie naar de cloud effectief kan worden doorgezet, zal u eerst de hybride cloud architectuur moeten bepalen. Dit omvat zowel de technische architectuur als de organisatorische aspecten.

De cloud transitie heeft globaal gezien drie fasen, die u ook aan kunt houden om structuur in uw reis aan te brengen:

 1. Experimenteren: In deze fase wordt onderzocht wat er met cloud technologie gedaan kan worden. Vaak begint het met een proofof-concept (PoC) die aan een business case is opgehangen.
 2. Migreren: Nadat een aantal PoC’s is uitgevoerd zal de beslissing vallen om de eerste applicaties te migreren. Vaak begint dat met de migratie naar SaaS diensten, zoals bijvoorbeeld CRM of samenwerkingsomgevingen als Microsoft 365.Daarna zal er vaak PaaS en eventueel IaaS ingezet worden om overige applicaties te moderniseren. Hiervoor is het noodzakelijk eerst een Azure Landing Zone in te richten.
 3. Transformeren: Zodra een aantal belangrijke applicaties in de cloud draait en bestaande applicaties ontsloten zijn middels API’s zal de transformatiefase kunnen beginnen. Nadat er grotendeels gedigitaliseerd is, zal echte transformatie door middel van nieuwe klantkanalen en het samenwerken in ecosystemen mogelijk worden. Integratie speelt ook hier een cruciale rol.

5. De hybride cloud architectuur

Uw cloud transitie roadmap bestaat dus uit drie fasen, waarbij u in de tweede fase de hybride cloud architectuur gaat opzetten.

Het opzetten van een hybride cloud architectuur, waarin zowel de technische als organisatorische aspecten worden meegenomen, is cruciaal om een goed fundament te kunnen implementeren dat tegelijkertijd innovaties kan versnellen, business value levert, en goed beheersbaar is.

Voordat u begint met het breder implementeren van cloud diensten en het realiseren van integraties, is het aan te raden om de hybride cloud architectuur als eerste te ontwikkelen. De hybride cloud architectuur is een beschrijving van hoe uw applicatielandschap er in de cloud uit gaat zien.

We beginnen met een nul-meting, waarbij op basis van onze Hybride Cloud ReferentieArchitectuur uw huidige applicatielandschap in kaart gebracht wordt. Per applicatie wordt daarbij duidelijk wat het meest geschikte transitiepad is.

De onderdelen van uw hybride cloud architectuur

De hybride cloud architectuur omvat in ieder geval de volgende aspecten:

 • Technische architectuur – Wat is de rol van integratie en hoe past Azure PaaS in het applicatielandschap? Lees hierover meer in het volgende hoofdstuk. Hoe sluiten we het aan op de bestaande infrastructuur? Hoe richten we de Azure Landing Zone in, zodat deze het beste bij de organisatiestructuur past?
 • Identity & Access Management en security – Hoe authenticeren en autoriseren we gebruikers en hoe gaan we om met beveiliging van data in transit en data at rest? Hoe zorgen we voor een zo feilloos mogelijke single sign-on ervaring?
 • Architectuurprincipes & requirements – Aan welke principes moet de architectuur voldoen en hoe dwingen we technologische keuzes af? Hoe gaat de cloud architectuur verder ontwikkeld worden? Aan welke criteria moeten nieuwe oplossingen die gaan landen in deze hybride cloud, voldoen? Welke rol speelt integratie precies en welke integratiepatronen passen we wanneer toe?
 • Benodigde IT-organisatie – Welke IT-organisatiestructuur past het beste bij deze nieuwe hybride cloud architectuur? Hoe wordt beheer tussen de bestaande hosting provider en de eigen organisatie verdeeld? Is het tijd voor een DevOps organisatie, waarbij nieuwe oplossingen door domein-gerichte teams worden ontwikkeld én in de lucht gehouden? Hoe gaan we het CCC inrichten en embedden in de organisatie?

Op basis van deze cloud architectuur kunt u uw Azure omgeving implementeren en aansluiten op de on-premises omgeving, die vaak ook bij een externe hostingpartij draait. De cloud architectuur zal in dat laatste geval ook helpen om de hosting partij te ondersteunen bij het aansluiten op Azure.

Deze Azure omgeving zal zowel voor iPaaS als voor maatwerk uitbreidingen op SaaS diensten gebruikt worden. Maatwerk dat bijvoorbeeld op Microsoft 365 wordt gerealiseerd, zal bij voorkeur in Azure PaaS landen of met het Power Platform worden gerealiseerd.

Hoe bepaalt u vervolgens voor alle applicaties die in uw organisatie in gebruik zijn het juiste transitiepad?

Verschillende paden voor de cloud transitie van applicaties

Voor verschillende applicaties in uw IT-omgeving is het meer of minder logisch om ze volledig naar SaaS of PaaS cloud omgevingen te brengen. Consultancyfirma Gartner maakt onderscheid in vijf vormen van applicatie-transities. Dit zijn de vijf R’s die u kunt hanteren om uw verschillende applicaties hun eigen plek te geven binnen uw hybride cloud architectuur:

 • Retire – De applicatie is moeilijk te migreren en heeft nog maar een beperkt aantal gebruikers. De belangrijkste functies kunnen overgeheveld worden naar andere applicaties, liefst in de vorm van SaaS. Hierna kan deze legacy applicatie uitgezet worden.
 • Rehost – Voor de applicatie is nog geen moderner alternatief beschikbaar en er zijn nog voldoende actieve gebruikers. De applicatie kan op een virtuele machine draaien waarna hij naar de cloud (IaaS) kan worden verplaatst om de operationele kosten te kunnen verlagen. Dit noemt men ook wel Lift & Shift.
 • Retain and wrap – De applicatie kent nog vele gebruikers maar is niet eenvoudig te migreren. Door de cruciale functies als API’s te ontsluiten door middel van een integratielaag in PaaS (dus iPaaS) kan de applicatie in het landschap geïntegreerd worden. Hiermee kan dit System of Record worden aangesloten op de Systems of Differentiation & Innovation.
 • Replace – Er is een SaaS alternatief voor de applicatie die betere functies levert en goedkoper in onderhoud is. De applicatie kan gemigreerd worden. De SaaS applicatie kan wellicht ook meerdere applicaties tegelijk vervangen.
 • Reenvision – De applicatie is verouderd maar van dusdanig belang dat het belangrijk is om opnieuw naar de architectuur te kijken. Door de applicatie volgens een moderne op PaaS gebaseerde architectuur (deels) opnieuw te ontwikkelen, kunt u profiteren van de nieuwste technologische mogelijkheden

6. Integratie als hefboom voor de cloud transitie

Integratie is de sleutel tot een hybride cloud architectuur en zal tevens een hefboom zijn om de cloud transitie te versnellen. Tegelijkertijd kan integratie helpen de transitie goed te structureren en beheersbaar te maken. Azure iPaaS vormt het hart van uw moderne, grotendeels op de cloud gebaseerde applicatielandschap.

Met een juist opgezette hybride cloud architectuur en het bijbehorende CCC brengt u de cloud transitie onder regie en onder structuur. Integratie is een cruciaal onderdeel van de hybride cloud architectuur, en kennis van integratie een belangrijk onderdeel van de organisatie daarbij. Integratie is daarmee cruciaal voor de cloud transitie.

Hoe integratie een hefboom wordt voor de cloud transitie

Geef integratie in uw hybride cloud architectuur vorm gebaseerd op het moderne Azure iPaaS: Azure Integration Services. Zo is uw organisatie technisch ook direct het best voorbereid op de toekomst. Op deze manier vormt moderne integratie de sleutel en hefboom voor uw cloud transitie:

 • Integraties (1 op 1 of via een integratielaag) zullen veranderen door het verplaatsen en veranderen van applicaties. Door dit gelijk op basis van moderne op iPaaS gebaseerde architectuur te doen, is het aansluiten van cloud gebaseerde applicaties - ook in de toekomst - veel eenvoudiger en sneller te realiseren.
 • Integratie met SaaS en PaaS diensten kan niet op de traditionele manier met on-premises integratie middleware. SaaS applicaties vergen een andere manier van integreren, met name op basis van API’s en event driven. Tegelijkertijd biedt het gebruik van moderne, op PaaS gebaseerde integratie nieuwe mogelijkheden, zoals de uitbreiding van bedrijfsprocessen met bijvoorbeeld cognitive services, bots en machine learning om de processen zo slimmer te maken.
 • Integratie-architecten en -specialisten met name, hebben altijd al gekeken naar integratie van zowel eigen systemen als systemen die buiten de deur staan (B2B en B2C integratie). De kennis van deze systemen, de proces flows, van integratiearchitectuur en -patronen en daarnaast de inzet van een juist integratieplatform, zijn cruciaal in een hybride cloud architectuur en Cloud Competence Center.
 • En last but not least: Digitale transformatie draait enerzijds om digitaliseren en anderzijds om het creëren van ecosystemen die meerwaarde voor klanten opleveren. Denk ter illustratie aan het ecosysteem van Uber of thuisbezorgd.nl. Dit soort ecosystemen communiceren door middel van integratie, op basis van API’s.

"APIs make digital society and digital business work"

Gartner
People working around a wooden table together and looking at data

Azure iPaaS als uw cloud integratieoplossing

Alle nieuwe integraties, vooral die met cloudservices, worden het best gerealiseerd met iPaaS (Integration-Platform-as-a-Service). Microsoft Azure Integration Services zijn uitzonderlijk geschikt voor dit doel.

Microsofts iPaaS, dat voornamelijk bestaat uit Azure Logic Apps, Event Grid, Service Bus, API Apps en API Management, biedt alle mogelijkheden om zowel cloud- als hybride integraties te implementeren met een zeer korte time-to-market.

Lees meer

Over Cloud Strategy en Integratie