Hoofdstuk 3

Vandaag beginnen

De transformatie naar een Smart Manufacturing Workforce is een complex proces en vergt een gefaseerde aanpak ten behoeve van continue verbetering. De volgende stappen geven jouw verandering richting:

3.1. Discovery

In de Discovery-fase staan een aantal belangrijke stappen centraal.

Inspire

In de eerste stap laat je je inspireren door de belangrijkste huidige en toekomstige technologische innovaties en de potentiële impact daarvan op workforce. Dit zorgt ervoor dat je niet wacht tot nieuwe mogelijkheden je overvallen, maar je eraan tegemoet komt en doordachte keuzes kunt maken. Ook resulteert deze stap in een helder beeld van de urgentie en legitimatie om te vernieuwen.

Assess

Nadat de verbetermogelijkheden en de impact hiervan helder zijn, breng je de huidige situatie in kaart. Aan de hand van een assessment kijk je onder meer naar wat de organisatiedoelstellingen zijn en in hoeverre de huidige workforce bijdraagt aan de realisatie hiervan. Er wordt een scan gemaakt van het huidige IT-landschap en de integratie is tussen verschillende data genererende systemen en applicaties. Ook is het van belang om scherp te hebben welke applicaties on-premise draaien en welke in de cloud.

Define

Als de huidige situatie in kaart is gebracht, wordt langs dezelfde categorieën gekeken naar het ambitieniveau (desired state). Het is daarbij belangrijk om juist die ambities te vinden, die zorgen voor de grootste businesswaarde. Je beschrijft scenario’s om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Een GAP-analyse kan hieraan bijdragen. Vervolgens wordt er een roadmap ontwikkeld met de scope van de transformatie en de interventies die nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. Aan het einde van deze fase volgt vaak een executive briefing en een eindrapport, waarin de belangrijkste conclusies zijn vastgelegd.

Workplace Innovation Assessment

Ben je benieuwd of jouw huidige IT-omgeving is voorbereid op de digitale werkplek van de toekomst? Meld je dan aan voor onze Workplace Innovation Assessment. Je ontdekt onder andere hoe je de productiviteit, samenwerking, interne communicatie en sociale interactie verbetert. Het resultaat van het assessment? Een strategische roadmap en een solide business case. Vraag de assessment nu aan!

Factsheet Workplace Innovation Assessment

3.2. Design

In deze fase worden de roadmap en requirements doorvertaald naar een design en een plan van aanpak voor de adoptie van de gewenste situatie. Door een Minimum Viable Product (MVP) te bouwen wordt de effectiviteit van de oplossing vroegtijdig gevalideerd.

3.3 Realize & Adoption

Ook het daadwerkelijk realiseren van de oplossing is een kortcyclisch proces van ontwikkelen, testen, valideren en implementeren. Op deze wijze houd je grip op de effectiviteit van je oplossing en controle over planning en budget.

Door een klimaat van continuous improvement te creëren, waarbij verbeteringen continu worden uitgerold, vergroot je intern de zichtbaarheid en het draagvlak rondom het project. Doordat snel de eerste successen worden gevierd, ontstaat meer vertrouwen in het belang en de Return on Investment (ROI) van het programma. Dit zorgt voor tevredenheid en meer en motivatie bij het hele team, wat de samenwerking bevordert.