Hoofdstuk 2

De cloud vraagt om een nieuwe visie op data en BI

De behoeften én de mogelijkheden van je BI-beleid

Bij veel bedrijven zijn in het verleden rapportages ontwikkeld vanuit relatief beperkte rapportagemogelijkheden. De komst van online SaaS-oplossingen maakt de rol van data en BI een stuk minder
operationeel. Onze ervaring leert dat 80 tot 90 procent van de traditionele rapportages komen te vervallen vanwege de standaardmogelijkheden van Dynamics 365 of soortgelijke cloudapplicaties. Met andere woorden: de behoefte én de mogelijkheden van je BI-beleid veranderen. Verandering van een on-premise naar een
cloudomgeving betekent ook een verandering in de manier van werken, rapporteren en sturen. Je stelt dan ook andere eisen aan een business analytics-oplossing. Je verwacht dat deze toekomstproof is, flexibel en schaalbaar. Bovendien wil je een informatie-overload voorkomen. Als de hoeveelheid data toeneemt, is het cruciaal dat je rapportages focussen op relevante informatie, die je echt nodig hebt.