Hoofdstuk 3

4 tips voor een toekomstbestendige data-infrastructuur

Tip 1: analyseer je reporting requirements

De implementatie van een cloud-based systeem als Dynamics 365 betekent vaak ook dat processen onder de loep worden genomen. Wat kan beter en efficiënter worden geautomatiseerd? Het is ook de uitgelezen kans om opnieuw te kijken naar je rapportage- of KPI-behoeftes en definities. Welke informatie heb je echt nodig om te kunnen sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

Tooling

Vervolgens kijken we waar de benodigde data zich bevinden en welke tooling nodig en beschikbaar is om deze te ontsluiten en te visualiseren.

Tip 2: maak de juiste keuze in back-end en front-end

Als je overstapt naar Dynamics 365 kun je wat betreft rapportages aan de ‘voorkant’ kiezen uit: SSRS, Power BI en Management Reporter.

Back-end

Wat back-end betreft zijn er de volgende mogelijkheden:

Tip 3: start met gebruiken van out-of-the-box rapportages

In veel gevallen kun je direct en laagdrempelig starten met bijvoorbeeld een combinatie van Power BI en Entity Store. In de praktijk blijkt dat dit voor de meeste organisaties prima voldoet.

Tip 4: ontwikkel een future-proof analytics architectuur

Als je toe wilt naar proactief sturen en bijvoorbeeld stappen wil zetten op het gebied van predictive maintenance, 360 graden customer insights, machine learning of andere vormen van advanced analytics waarbij ook andere databronnen betrokken zijn, kun je je infrastructuur uitbreiden met meer geavanceerde tooling. Denk aan Azure cognitive services, Azure databricks en Azure machine learning-diensten.