IT Carve Out

Bij fusies en overnames van bedrijven is het nodig om alle operationele activiteiten af te splitsen. Dit kan gaan om juridisch, zakelijke, proces- en organisatie gerelateerde activiteiten. Het loskoppelen of aankoppelen van IT-systemen binnen de gestelde termijn (TSA) is dé kritieke succesfactor van een carve out of een carve in.