Hoofdstuk 4

Microsoft Sustainability Manager. De softwaremodule voor de registratie en rapportage van CO2-uitstoot

Meten van emissie uitstoot volgens het GHG (Green House Gas) protocol

Met de HSO-projectaanpak en de integratie van de Microsoft Sustainability Manager in het bestaande systeemlandschap heeft HSO een oplossing gecreëerd die gestructureerde gegevensverzameling, verwerking en rapportage mogelijk maakt.

  • De nulwaarden en doelstellingen worden vastgesteld tijdens de analyse van de emissiebronnen van directe en indirecte emissies.
  • De Sustainability Manager bevat een standaardset aan emissiefactoren. Het is ook mogelijk om organisatie specifieke emissies vast te leggen die afhankelijk zijn van de activiteiten van een bedrijf.
  • HSO ondersteunt bij het creëren van een emissie-kernwaarden door de emissiehoeveelheden van alle geïdentificeerde bronnen vast te leggen.

Bij het transformeren van de gegevens wordt rekening gehouden met de wettelijke vereisten en wordt een basis gecreëerd voor Scope 1, 2 en 3 emissies volgens het GHG-protocol en gevisualiseerd.

De identificatie van gegevens op basis van vaste activa en bedrijfskosten vormt de basis voor rapportage volgens TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Samen met HSO kun je jouw scorecards maken en worden de doelen voor meer duurzaam bestuurvastgesteld.

* Afhankelijk van de activiteiten van een bedrijf kun je samen met HSO kiezen voor een externe leverancier van emissiegegevens.

Het Finance & Operations Systeem wordt uitgebreid met informatie om te voldoen aan wettelijke vereisten

HSO koppelt emissiefactoren aan monetaire waarden

De basis van de emissiefactoren en de relatie met activiteiten wordt gecreëerd in Microsoft Sustainability Manager. De wettelijk benodigde kerncijfers kunnen worden gerealiseerd via een interface met het ERP systeem.

  • Verkoop KPI: Het percentage van de omzet gegenereerd door producten of diensten gerelateerd aan economische activiteiten die als ecologisch duurzaam worden geclassificeerd.
  • CapEx KPI: Het percentage van kapitaaluitgaven en, indien van toepassing, activa of processen geassocieerd met economische activiteiten die als milieuvriendelijk worden beschouwd.
  • OpEx KPI: Het percentage van operationele kosten en, indien van toepassing, activa of processen geassocieerd met economische activiteiten die als milieuvriendelijk worden beschouwd.

De TCFD biedt een raamwerk voor het openbaar maken van klimaatgerelateerde informatie. Dit raamwerk maakt het mogelijk om dit aan te passen aan jouw bedrijfsspecifieke omstandigheden en uitdagingen.

HSO ondersteunt je bij het openbaar maken van informatie, afhankelijk van de branche, grootte en type bedrijf.

* Afhankelijk van het doel kunnen er aanvullende TCFD KPI's worden geïmplementeerd.

Door gegevens in het BI-systeem te implementeren, maken we het mogelijk om milieueffecten te beheersen.

HSO en Microsoft maken het mogelijk om de uitstoot te beheersen

Verschillende nieuwe waarden worden relevant in de bedrijfsbesturing. Daarom adviseert HSO over het uitbreiden van de BI-rapportage.

Binnen de bestaande BI-rapportage omgeving zullen we samenwerken om een nieuw overzicht te creëren van de verzamelde informatie. De emissiescorekaarten en de doelen in de Sustainability Manager worden hier gevisualiseerd in waarden.

  • HSO haalt relevante informatie uit het financiële systeem en zet de gegevens om in kengetallen.
  • De TCFD KPI's worden gevisualiseerd en de directe gevolgen, in combinatie met jouw investeringen in economische activiteiten die als duurzaam worden beschouwd, worden transparant.

HSO ondersteunt je om ervoor te zorgen dat je BI-rapportage de risico's en kansen van  duurzaamheids binnen je organisatie inzichtelijk maakt, meetbaar maakt en reduceert.

Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe we kunnen helpen.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.