Hoofdstuk 1

Duurzaamheid als een veranderende factor in externe rapportage

Wat is CSRD?

De CSRD is een voorgestelde nieuwe richtlijn die de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) zal vervangen en de reikwijdte van de vereisten voor duurzaamheidsrapportage zal uitbreiden. De CSRD is een wettelijke verplichting aangenomen door de EU als gevolg van de Europese Green Deal. Het doel is om alle bedrijven tegen 2050 klimaatneutraal te maken en het vereist dat alle bedrijven actief bijdragen aan het behalen van dit EU-doel.

Implicaties van CSRD

ESG strategie

  • Uitgebreide rapportage over strategieën en beleid op alle dimensies van duurzaamheid
  • Eisen voor de weergave van ESG-waarden

Rapportage inhoud

  • Uitbreiding van rapportage volgens gestandaardiseerde specificaties
  • Nieuwe belanghebbenden in het rapportageproces door de reikwijdte van het rapport uit te breiden

Processen & Governance

  • Uitbreiding van de scope
  • Invoering van externe auditvereisten, omdat rapportage deel gaat uitmaken van het groepsmanagementrapport

Data & Platform

  • Nieuwe kwantitatieve rapportagevereisten en KPI's op alle pijlers van E, S en G
  • Realiseren van een voor audit geschikte en deels groepsbrede gegevensoplevering

Wie moet wanneer rapporteren?

De rapportageverplichting van de CSRD heeft verschillende afhankelijkheden

Wat gebeurt er als ik ESG-rapportage uitstel tot 2025?

Het uitstellen van ESG-rapportage tot 2025 kan leiden tot verschillende gemiste kansen om jouw betrokkenheid bij duurzaamheid te tonen voordat strengere voorschriften van kracht worden. Verschillende voorschriften zullen vrijwel zeker vóór 2025 worden geïmplementeerd.

In termen van niet-juridische impact kan dit uitstel jouw reputatie schaden en leiden tot het verlies van huidige en potentiële klanten.

Wat betreft juridische impact, aangezien het implementeren van ESG-rapportageoplossingen tijdsintensief kan zijn, kan wachten tot 2025 om te voldoen ertoe leiden dat je achterop raakt. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het zal zijn om aan regelgevende vereisten te voldoen. Het risico om niet op tijd te voldoen aan steeds strengere voorschriften kan aanzienlijke gevolgen hebben voor jouw bedrijf en juridische consequenties met zich meebrengen.

Lunch & Learn HSO Environmental Social & Governance (ESG) Reporting Framework

Bekijk onze on-demand webinar waarin we hebben gesproken over het ‘HSO ESG Reporting Framework’ dat bedrijven helpt om de in 2024 toenemende rapportagevereisten te tackelen, gedreven door veel investeringsorganisaties en overheidsinstanties zoals de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Watch now