Jouw bedrijf duurzaam besturen met Microsoft en HSO

Klimaatverandering brengt financiële risico's met zich mee: natuurrampen en wereldwijde politieke invloeden, problemen in de supply chain, de invloed op de waarde van jouw bedrijf en de aandelenkoersen, en de monitoring van risico's en openbaarmaking van informatie. In dit whitepaper bekijken we deze risico's van dichtbij en hoe je ze kunt mitigeren.

Klimaatverandering brengt financiële risico's met zich mee

 • 1

  Natuurrampen en wereldwijde politieke invloeden

  Klimaatverandering beïnvloedt de veiligheid van elke industriële sector door fysieke risico's - vooral extreme weersomstandigheden. De  fysieke risico's en transitierisico's* beïnvloeden het economische klimaat.

 • 2

  Problemen in de supply chain

  Dit risico beïnvloedt de veerkracht van de bedrijfsmodellen op middellange tot lange termijn. Dit geldt met name voor bedrijven wiens bedrijfsmodellen afhankelijk zijn van sectoren en markten die bijzonder kwetsbaar zijn voor klimaat- en milieurisico's.

 • 3

  Invloed op de waarde van bedrijven en aandelenkoersen

  Deze effecten kunnen zich direct voordoen (bijvoorbeeld in de vorm van lagere bedrijfswinstgevendheid of waardeverlies van activa) of indirect in de vorm van macro-economische veranderingen.

 • 4

  Monitoring van risico's en openbaarmaking van informatie

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - aangenomen door de EU in november 2022 - verandert de reikwijdte en aard van de duurzaamheidsrapportage van bedrijven. Dit breidt bestaande voorschriften aanzienlijk uit voor niet-financiële rapportage.

* Het management moet verschillende afdelingen en sectoren evalueren waarin zij actief zijn. Het is belangrijk om te overwegen welke financiering nodig is voor de overgang naar een duurzame economie.