Hoofdstuk 5

Onze aanpak

Onze aanpak start met het valideren van de template. Samen beoordelen we of de projectaanpak op basis van de templates geschikt is om doelstellingen en ambities van jouw organisatie te behalen.

De tweede fase is het adopteren van de templates. De templates zijn gebaseerd op een oplossing en werkwijze die aansluit op de best practices van de industrie. We trainen op basis van templateprocessen en bijbehorende user stories. We definiëren eventuele uitbreidingen op de user stories en richten deze in. Dit alles wordt ondersteund met behulp van begeleidend trainingsmateriaal. Uitbreidingen van de templates vinden plaats op basis van een industrie roadmap en zijn niet klantspecifiek.

De derde en laatste fase is de uitvoer. Op basis van operationele templates doen we procestesten, eindgebruikerstrainingen en regelen we beheeractiviteiten in. We zorgen ervoor dat je werkt met een optimaal onderhoudbare oplossing die toekomstbestendig is doordat die telkens geoptimaliseerd wordt op basis van industrie specifieke templates.