Person working at a desk and using technology
Hoofdstuk 7

Waar staat jouw bedrijf nu?

Hybrid Working Ambition model

We hebben vijf fases waarin jij je nu kunt bevinden.

 • 1

  Level 1: Initial

  In level 1 zitten bedrijven waar thuiswerken praktisch onmogelijk is. Er wordt niet online gewerkt in de cloud en er vindt dus ook geen online kennisdeling plaats. Het kantoor heeft aparte ruimtes met hun eigen functies.

 • 2

  Level 2: Repeatable

  In level 2 bevinden zich bedrijven waar het werk voornamelijk op het kantoor plaatsvindt. Thuiswerken is een optie, maar heeft niet de voorkeur. Er wordt wel
  gewerkt met Teams, er is een modern data platform en een goede infrastructuur.
  Ook is er grote kans dat er wordt gewerkt in open kantoorruimtes.

 • 3

  Level 3: Defined

  Bedrijven in level 3 hebben thuiswerken in hun operatiemodel verweven. De technologieën zijn al wat verder dan level 2. Denk aan het gebruik van de workplace-app. Ook is het goed met de security gesteld en is het kantoor ingericht voor activiteiten.

 • 4

  Level 4: Capable

  De organisaties die in level 4 zijn, lijken op de bedrijven uit level 3 maar brengen
  hybride werken naar een hoger niveau. Interactief vergaderen is de norm, thuiswerken is de normaalste zaak van de wereld en daar is het kantoor - met ruimtes om samen te werken en ‘normaal’ te werken - speciaal op ingericht.

 • 5

  Level 5: Efficiënt

  Level 5 is het hoogste niveau. Bedrijven die op dit level zijn, hebben hun hybridewerkmodel volledig uitgekiend en blijven dat continu optimaliseren.