Hoofdstuk 1

Introductie

Data Governance is een hot topic, maar ook iets waar veel professionele dienstverleners tegen opzien. Hierdoor wordt er onvoldoende aandacht besteed aan het opzetten van een goed databeleid. Het gevolg? Na een grote investering levert de oplossing niet conform businesscase. De datakwaliteit is ontoereikend, de organisatie beweegt niet mee of er ontstaan risico’s op het gebied van data privacy en wet- en regelgeving.

Het belang van goed databeleid neemt dan ook snel toe. Dit wordt versterkt door onder meer de volgende ontwikkelingen:

  1. De datasets waar dienstverleners over beschikken groeien exponentieel.
  2. Data en reputatie trekken steeds dichter naar elkaar toe. Van dienstverleners wordt verwacht dat zij data benutten om extra waarde te creëren voor hun klanten. Tegelijkertijd is er steeds meer media-aandacht rondom datalekken of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.
  3. In het verlengde daarvan worden dienstverleners geconfronteerd met toenemende wet- en regelgeving, zoals AVG en WFT. Om aan deze eisen te voldoen, streven professionele dienstverleners naar beter risicobeheer.
  4. Er komt meer bewijs van de relatie tussen succesvolle dataoplossingen en goed databeleid.

Data Governance als strategisch middel

In de praktijk zie je dat dienstverleners vaak nog onvoldoende aandacht besteden aan Data Governance. Of er wordt nog op traditionele wijze naar gekeken. Denk hierbij aan een top-down aanpak, waarbij de nadruk ligt op wie toegang krijgt tot bepaalde data en waarom. Het is een goed begin, maar Data Governance vraagt om meer. Het is een holistische en iteratieve aanpak, waarin het complete Data & Analytics-proces professioneel wordt uitgedacht. Het werkt vanuit de visie dat data een strategisch middel is voor de realisatie van bedrijfsdoelstellingen, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en transparantie. Data Governance is een van de fundamenten voor daadwerkelijk datagedreven besluitvorming, efficiënter werken en een 360 graden klantbeeld.

In dit whitepaper leggen we uit waarom Data Governance onmisbaar is en wat er komt kijken bij het ontwikkelen en succesvol implementeren van jouw governance-strategie.