Hoofdstuk 3

De voordelen van Data Governance

Als het gaat om data en artificial intelligence, dan hoor je vaak over innovatieve en inspirerende oplossingen. Van documentanalyse met Natural Language Processing tot fraudedetectie en steeds accuratere forecasting met Machine Learning. Data Governance spreekt als onderwerp minder tot de verbeelding, maar is wel essentieel om die impactvolle oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Een effectief databeleid heeft dan ook verschillende voordelen:

Voordeel 1: Datakwaliteit

Data Governance zorgt ervoor dat de datakwaliteit op het juiste niveau komt te liggen om betrouwbare inzichten te krijgen en beslissingen te nemen.

Voordeel 2: Security, privacy en compliancy

Het waarborgt de security, privacy en compliancy op het gebied van kwaliteitseisen en wet- en regelgeving

Voordeel 3: Single Source of Truth

Het brengt consistentie en eenduidigheid aan in datasets, terminologie en rapportage, wat resulteert in een Single Source of Truth (SSOT).

Voordeel 4: Eigenaarschap

Het belegt eigenaarschap, zodat de verantwoordelijkheden bekend zijn en deze bij de juiste afdelingen en personen liggen.

Voordeel 5: Draagvlak

Het zorgt voor draagvlak en moedigt aan tot samenwerking, door te werken vanuit een bedrijfsbrede en geadopteerde visie en het doorbreken van data silo’s.