Four people working around a table collaborating on a business value assessment
Hoofdstuk 2

Trends en uitdagingen voor professionele dienstverleners

Professionele dienstverleners, variërend van advocaten en accountants tot technisch dienstverleners, staan voor meerdere uitdagingen in een wereld die in een ongekend tempo verandert. Al deze uitdagingen onderstrepen het belang van een moderne, flexibele werkplek die wordt ondersteund door slimme technologie. Dit helpt kenniswerkers namelijk om efficiënter te werken, kennis te delen, en beter samen te werken.
 • 1

  Hyperspecialisatie

  Wetgeving wordt steeds complexer en regels en normeringen veranderen steeds vaker. Dit vraagt om specialistische kennis en expertise. Hyperspecialisatie betekent bijvoorbeeld dat advocaten zich gaan richten op zeer specifieke aspecten van het recht, zoals milieurecht of intellectueel eigendomsrecht. Of dat accountants zich gaan specialiseren in bepaalde aspecten van financiële regelgeving of fiscaal recht.

 • 2

  Vergrijzing

  Ervaring en kennis verlaten organisaties sneller dan ze worden vervangen. Dit vereist nieuwe manieren om kennis te borgen en organisaties anders in te richten. Wellicht moet een senior medewerker minder op projecten worden ingezet en meer tijd krijgen om vragen van collega’s te beantwoorden.

 • 3

  Informatie overload

  Het volume aan data neemt al decennialang toe. Voorheen waren 160 tekens in een sms genoeg. Tegenwoordig hebben kenniswerkers te maken met wel honderden e-mails per dag. Deze informatie moet worden verwerkt én worden omgezet in waarde voor klanten. Dit vraagt om een goed systeem om informatie efficiënt vast te leggen, te borgen en te ontsluiten.

 • 4

  Hybride werken

  Met de komst van hybride werken, is het ouderwets om te eisen dat een medewerker vijf dagen per week op kantoor is. Maar minder fysiek contact met collega’s brengt ook een uitdaging met zich mee: er is behoefte aan just-in-time knowledge en specifieke kennis voor specifieke klanten. Hybride werken vraagt daarom om een vaste structuur die samenwerking faciliteert.

 • 5

  Geen grip op ongestructureerde informatie

  Een deel van de bedrijfsinformatie is terug te vinden in systemen, denk aan ERP- of CRM-systemen en HR-applicaties. Maar een groot deel van de data is nog altijd ongestructureerd: telefoontjes, e-mails, artikelen en chats. Het is complex om ook die gegevens in een structuur te vangen om de waarde ervan te kunnen benutten.