Four people working around a table collaborating on a business value assessment
Hoofdstuk 1

Inleiding

Als professioneel dienstverlener werken je medewerkers mogelijk overal binnen Nederland en misschien zelfs wel wereldwijd. Het grootste deel hiervan houdt zich in ieder geval bezig met vergelijkbare taken bij verschillende klanten.

Die klanten komen niet langer naar jullie toe voor standaardoplossingen. Ze vertrouwen op jullie expertise, willen gebruikmaken van best practices en hebben behoefte aan inspiratie. De waarde zit ‘m in de kennis die jullie bieden. Maar wat als die kennis versnipperd is binnen de organisatie? Dan:

  • Heb je veel tijd nodig om de juiste informatie te vinden die je nodig hebt.
  • Is de kans groter op inconsistenties en fouten.
  • Is het lastiger om samen te werken.
  • Gaat kennis verloren wanneer medewerkers de organisatie verlaten. Zeker als die kennis is opgeslagen in verschillende, persoonlijk beheerde systemen.
  • Is het inwerken van nieuwe medewerkers een langdurig en inefficiënt proces.
  • Is het moeilijk om te voldoen aan regelgeving zoals de AVG. Het is namelijk complex om te controleren én te bewijzen dat alle informatie op de juiste manier wordt behandeld.

Dit alles heeft een remmende werking hebben op de kwaliteit en efficiëntie van jullie dienstverlening, en daardoor ook op de klanttevredenheid.

De moderne werkplek

Een geïntegreerde, centrale aanpak van kennisbeheer is belangrijk om jullie waarde als professionele dienstverlener optimaal te kunnen benutten. Hierbij hoort het vastleggen, delen én onderhouden van kennis.

Daarom is een moderne werkplek onmisbaar. Medewerkers kunnen vanaf elke locatie en op ieder apparaat toegang krijgen tot de informatie en tools die ze nodig hebben om hun werk te doen. Mede mogelijk gemaakt door cloudtechnologie. Hierdoor kunnen medewerkers samenwerken en communiceren op een veilige en flexibele manier. Passend bij deze tijd én bij de kenniswerker van nu.