Four people working around a table collaborating on a business value assessment
Hoofdstuk 8

Digitale veiligheid staat altijd voorop

Als professionele dienstverlener hou je je in de kern bezig met het aanbieden van kennis en diensten. En dan is vertrouwen een belangrijke pijler. De waarde die je biedt, is meestal niet tastbaar. Die is namelijk gebaseerd op referenties en jullie kennis en ervaring.

Vandaag de dag liggen cyberdreigingen 24/7 op de loer. Daarom wil je als dienstverlener je informatie veilig bewaren en delen. Het beheren van gevoelige informatie - of dit nu over klanten, projecten, of interne processen gaat - moet altijd op een veilige manier gebeuren. Ook met externe partijen. Een enkel datalek kan catastrofaal zijn voor het imago van je bedrijf.

Cybersecurity: waarmee moet je rekening houden?

Er zijn meerdere factoren waarmee je als professionele dienstverlener rekening moet houden bij het beveiligen van je bedrijfsgegevens:

  1. Je hebt als professionele dienstverlener te maken met compliancy, zoals de GDPR of AVG in Nederland. Deze regelgeving vereist dat je als bedrijf zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens. Dit is een verplichting.
  2. Bovendien moeten gebruikers ook beschermd worden. Dit gaat verder dan alleen technische beveiligingsmaatregelen, zoals multifactorauthenticatie. Kenniswerkers zijn ook het doelwit van social engineering. Organiseer daarom trainingen om dat soort dreigingen te herkennen.
  3. Verder wil je dat informatie al vanaf het begin versleuteld is, zodat alleen diegenen die toegang moeten hebben, deze ook daadwerkelijk kunnen krijgen.
  4. Neem daarnaast maatregelen om het verlies van data tegen te gaan. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, wil je voorkomen dat hij gevoelige informatie, zoals een recente klantenlijst, meeneemt naar zijn nieuwe werkgever.

Kortom, het belang van cybersecurity voor een professionele dienstverlener is niet te onderschatten. Naast de juiste technologie, spelen hier ook de organisatiecultuur en gedrag een grote rol. De investering in cybersecurity is een investering in de toekomst van je bedrijf.