Hoofdstuk 3

Waarom een Data strategie

Een Data Strategie is essentieel om enerzijds de waarde van data te maximaliseren en dit anderzijds op een toekomstbestendige, veilige en integere manier te organiseren. Je kunt dit uitleggen aan de hand van twee op het oog conflicterende categorieën, te weten data offense en data defense.
Daar waar de een gaat over hoe de data optimaal bijdraagt aan de realisatie van organisatiedoelstellingen, legt de ander de nadruk op zaken als data integriteit, veiligheid en compliancy. Een goede balans tussen beiden zorgt voor een effectieve dataoplossing die niet alleen bewezen werkt, maar ook langdurig houdbaar is. Je ziet de perspectieven goed terug in onderstaande argumenten die pleiten voor het werken vanuit een Data Strategie.

 • 1

  Return-on-investment

  Een datastrategie is curciaal voor return-on-investment op je dataoplossing. Door tooling te ontwikkelen zonder gedegen strategie is het goed mogelijk dat deze niet (optimaal) bijdraagt aan de realisatie van je organisatiedoelstellingen.
  In een strategie maak je keuzes, wat zorgt voor focus op de zaken die zorgen voor de meeste bedrijfsimpact. Het gaat hierbij niet om middelen als een API, database of rapportage, maar om fundamentele zaken als operational efficiency, procesoptimalisatie, snellere en accuratere besluitvorming of verhoogde omzet.
  Een Data Strategie voorkomt dat er veel tijd en geld verloren gaat aan inzichten die weliswaar interessant zijn, maar niet in lijn met je organisatiedoelstellingen. Het zorgt voor de stip op de horizon en dat je de juiste koers blijft varen, daar waar één nieuw inzicht vaak meerdere nieuwe vragen oproept.

 • 2

  Competitief voordeel

  Data is essentieel voor organisaties om voorop te (blijven) lopen in een continu veranderende wereld. Data & Analytics heeft de potentie om vroegtijdig inzicht te geven in ontwikkelingen in de markt en het (toekomstig)
  gedrag van je klanten. Ook draagt het bewezen bij aan succesvolle introductie van nieuwe producten en diensten en relevantere marketing en salesactiviteiten.
  De grote uitdaging hierbij is dat de ontwikkelingen op het gebied van Data & Analytics steeds sneller gaan. Ook worden concurrenten steeds volwassener in hun datagedreven werken. Om daarin onderscheidend te zijn moeten juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot onder meer innovatie en uses cases. Een Data Strategie helpt hier stap voor stap bij.

 • 3

  Een optimale datacultuur

  Een Data Strategie met effectieve data governance draagt bij aan de datacultuur die noodzakelijk is om de waarde van data daadwerkelijk in te zien, te benutten en een datagedreven besluitvorming te stimuleren. Het ziet erop toe dat de investering in data niet verloren gaat in het land der linksgelaten systemen. Het zijn per slot van rekening de mensen die KPI’s opstellen en monitoren, data verzamelen en verwerken of analyses maken en nieuwe inzichten implementeren.
  Bovendien levert het bij elkaar brengen van afdelingen en het doorbreken van silo’s vrijwel altijd vernieuwende inzichten op uit verborgen informatie. Bij de ontwikkelingen van een Data Strategie worden de verschillende stakeholders van begin af aan betrokken om tot een werkwijze te komen, waarin mens en techniek elkaar versterken.

 • 4

  Waarborgen privacy en security

  Het proactief sturen op privacy en compliancy op het gebied van kwaliteitseisen en wetgeving wordt steeds belangrijker. De bescherming van persoonsgegevens is vaak nog onvoldoende ingeregeld, terwijl het sentiment rondom privacy juist toeneemt. Daarnaast is de beveiliging van data een uitdaging, door de exponentiele toename van data en de complexiteit van databronnen, systemen en organisatiestructuren. Ook het aantal datalekken is de afgelopen jaren explosief gestegen1 Gebreken op het gebied van privacy of security kunnen niet alleen leiden tot hoge boetes; het vormt ook een groot risico voor de reputatie van het bedrijf. De Data Strategie waarborgt deze zaken, waardoor je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

 • 5

  Datagedreven organisatie

  Een datastrategie is de route naar een datagedreven organisatie. Datagedreven organisaties nemen beslissingen op basis van harde feiten en data. Op die manier zijn zij in staat processen te verbeteren, kosten te reduceren en/of andere organisatiedoelstellingen te realiseren. Bovendien blijkt dat medewerkers meer voldoening halen uit hun werk en hun productiviteit stijgt. Allemaal redenen te investe-ren in een datagedreven organisatie, waarbij de data strategie fungeert als kompas.

Meer over Data & AI

Aan de slag met jouw Data Strategie?

Maak dan nu een afspraak met een van onze experts.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.