Hoofdstuk 4

Vandaag beginnen?

Zo doe je dat

Een Data Strategie is, zoals in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid besproken, van belang om de potentiële waarde van data daadwerkelijk te benutten. Maar wat omvat die strategie precies? En wat is er voor nodig om deze te ontwikkelen? In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe dit in zijn werk gaat.

Start met een Data Maturity Scan

De eerste stap in het ontwikkelen van een Data Strategie is het in kaart brengen van de huidige situatie (current state). Het Data Maturity Model helpt om dit op effectieve en volledige wijze te doen. Aan de hand van het model onderzoek en beoordeel je de huidige situatie. Darnaast wordt er bepaald wat de ambitie is van de organisatie. Dit is belangrijk aangezien het verschil tussen huidige situatie en ambitie juist dat is wat in je datastrategie wordt beschreven.

Data Maturity Scan

De scan bestaat uit vier fundamentele pijlers:
 • 1

  Bedrijfsstrategie

  Bij de bedrijfsstrategie wordt onder meer de datacultuur in kaart gebracht. Er wordt gekeken in hoeverre er in de organisatie leiderschap is rondom Data & Analytics. Is er bijvoorbeeld een Chief Data Officer (CDO) in dienst en wordt de datagedreven cultuur vanuit de top van de organisatie aangemoedigd? Ook wordt er onderzocht wat de huidige impact is van Data & Analytics? Daarbij wordt gekeken of het onderdeel is van de digitale transformatiestrategie, of data-initiatieven een duidelijke business case hebben en of deze bijdragen aan de realisatie van strategische doelstellingen. Ook wordt er gekeken of de business strategie in lijn is met de data strategie.

 • 2

  Data organisatie

  Bij de organisatie van data wordt mede gekeken naar het gebruik en de beschikbaarheid van data. De vraag is of er vertrouwen is in de organisatie, zodat er vertrouwen is om beslissingen te nemen op basis van data. De stakeholders en communicatielijnen worden in kaart gebracht. Bijvoorbeeld of er sprake is van een domeingedreven en gedecentraliseerde aanpak en of er eventueel datasilo’s zijn, waarbij data geïsoleerd is van de rest van de organisatie. En er wordt onderzocht of de data toegankelijk is voor de juiste personen en in hoeverre er sprake is van een Single Source of the Truth (SSOT).

 • 3

  Data

  Bij het in kaart brengen van de data wordt gekeken welke analytics- en reportingtools aanwezig zijn binnen de organisatie en of er gebruik wordt gemaakt van Advanced Analytics. Ook wordt er gekeken naar Data Management (denk aan operating models, richtlijnen, resources en vaardigheden), Data Governance en zaken als security, privacy en compliancy.

 • 4

  De technologie

  Bij de technologie worden het huidige IT-landschap en de verschillende databronnen en -stromen in kaart gebracht. Er wordt gekeken of er sprake is van een gecentraliseerd data warehouse en hoe de integratie is met andere data genererende systemen en applicaties, zoals een ERP- of CRM-systeem. Ook is het van belang om scherp te hebben welke applicaties on-premise draaien en welke in de cloud. En in hoeverre het huidige platform schaalbaar is om de mogelijkheid te hebben snel en gemakkelijk uit te breiden op het technologische beleid. Groeiplannen of verwachte overnames hebben impact op de technologische architectuur en moeten in deze fase scherp worden gesteld. Verder wordt er gekeken naar de strategie rondom technologische updates. Volg je hierin bijvoorbeeld de standaard Microsoft Roadmap, of is er een andere werkwijze?

Bepaal het ambitieniveau en doe een GAP-analyse

Naast het in kaart brengen van de huidige situatie, wordt langs dezelfde categorieën gekeken naar het ambitieniveau (desired state). Het is daarbij belangrijk om wederom vanuit de perspectieven data offense en data defense te onderzoeken welke ambities zorgen voor de grootste businesswaarde op duurzame en toekomstbestendige wijze. Eventuele haalbaarheid van interventies is in dit stadium nog niet van belang.
Het in kaart brengen van de huidige (Ist) en gewenste situatie (Soll) is een kwantitatieve methode.

Als dit is afgerond, volgt een kwalitatieve fase, waarin een GAP-analyse wordt gedaan. In workshops vergelijk je Ist en Soll. Je stelt suboptimale strategieën, processen en vaardigheden vast en onderzoekt welke interventies nodig zijn om in Soll terecht te komen. De analyse geeft een perfect beeld van wat tekortkomingen zijn, maar ook welke kansen er liggen om stappen te zetten in datavolwassenheid. De uitkomsten van deze analyse is input voor de verdere invulling van je Data Strategie.

Meer over Data & AI

Wij helpen je graag met jouw Data Strategie

Benieuwd hoe een effectieve Data Strategie de waarde van jouw dataoplossingen vergroot? De
data strategen van HSO denken graag met je mee.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.