Hoofdstuk 4

ERP of CRM in de cloud?

Dit zijn de gevolgen voor je dataplatform

Steeds meer bedrijven maken de overstap van een on-premise ERP of CRM naar een cloudoplossing. Deze overstap heeft echter grote gevolgen voor je data-infrastructuur. Data wordt immers onderdeel van de SaaSoplossing. Het is daarom belangrijk om, voordat je je core businessapplicaties naar de cloud migreert, goed nadenkt over de benodigde rapportages. Hierbij is de belangrijkste take-away: betrek je Analytics team direct bij de start, vanaf de ontwerpfase van je cloud-architectuur. Dan profiteer je namelijk optimaal van de voordelen en kansen die een datamanagement platform in de cloud biedt.

Tip: analyseer je requirements

De implementatie van een cloud-based ERP- of CRM-systeem betekent vaak dat processen onder de loep worden genomen. Wat kan beter en efficiënter worden geautomatiseerd? Het is dan ook de uitgelezen kans om opnieuw te kijken naar je rapportage- of KPI-behoeftes en -definities. Welke informatie heb je echt nodig om te kunnen sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De cloud vraagt om een nieuwe visie op data en BI

Verandering van een on-premise naar een cloudomgeving betekent ook een verandering in de manier van werken, rapporteren en sturen. Je stelt andere eisen aan datamanagement platform. Je verwacht dat deze
toekomstproof is, flexibel en schaalbaar. Bovendien wil je een informatie-overload voorkomen. Als de hoeveelheid data toeneemt, is het cruciaal dat je inzichten en data-analyses focussen op relevante informatie, die je echt nodig hebt. Bij veel bedrijven zijn in het verleden rapportages ontwikkeld vanuit relatief beperkte
rapportagemogelijkheden. De komst van online SaaS-oplossingen maakt de rol van data en BI een stuk minder operationeel. Onze ervaring leert dat 80 tot 90 procent van de traditionele rapportages komen te vervallen vanwege de standaard rapportagemogelijkheden van cloudapplicaties. Met andere woorden: de behoefte én de mogelijkheden van je BI-beleid veranderen.

Over naar de cloud, wat doe je met historische data?

Bij een cloudmigratie spelen met name de zogenaamde historische en transactionele data een rol. Ons advies is om alle historische data (inclusief statische data) te migreren naar een online dataplatform, zodat je een nieuwe cloud applicatie ‘schoon’ kan implementeren op basis van standaarden en best practices. Immers, een cloud applicatie gaat uit van standaarden. De meeste on-premise applicaties bevatten veel maatwerk, inclusief ‘maatwerk’ data, die niet eenvoudig geborgd en gemigreerd kunnen worden naar de nieuwe SaaS ERP/ CRM applicatie. Volgens ons is het goedkoper en logischer om deze historische data naar een modern dataplatform te migreren en daar samen te brengen en bron-onafhankelijk op te slaan. Eventuele behoefte aan maatwerk wordt opgelost met bijvoorbeeld het low-code Power Platform.