Three people reviewing a financial chart
Hoofdstuk 2

Een datastrategie en modern dataplatform vormen de basis voor succes

Datagedreven werken

Het geheim van de meest succesvolle en innovatieve bedrijven van deze tijd? Hun businessmodel draait om data. Door data gedreven te werken kun je sneller innoveren en sneller sturen en betere, door informatie onderbouwde beslissingen nemen. Datagedreven werken betekent dat op alle niveaus in de organisatie, beslissingen worden genomen op basis van data. Essentieel hiervoor is dat je de data vertrouwt, doordat je de juiste technologie in huis hebt om data te verzamelen, te modelleren en te presenteren, én omdat gebruikers de vaardigheden hebben om data te interpreteren.

Van reactief handelen naar proactief sturen
Succesvolle organisaties die data gedreven werken zijn in staat de stap te zetten van reactief handelen naar proactief sturen. Nieuwe data-infrastructuur technologie ondersteunt deze behoefte. Hier komt de noodzaak van een datastrategie om de hoek kijken. Onderstaand schema helpt bij het beantwoorden van de strategische vragen waar bevind je je nu, waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig. En vervolgens: hoe ziet mijn ideale data-architectuur er dan uit?

Datagedreven werken: Waar staat jouw organisatie qua volwassenheid

Succesvolle applicaties zijn flexibel en schaalbaar

Om te kunnen innoveren en snel in te kunnen spelen op vragen vanuit de markt, op trends en om de concurrentie voor te zijn, moet je in staat zijn snel te testen, te toetsen en uitkomsten te valideren. Een modern, cloud based dataplatform kun je zien als de brug tussen business en IT en faciliteert experimenteren en valideren, het doorrekenen van scenario’s en het testen van nieuwe businessmodellen. Dat maakt het een modern dataplatform tot een belangrijke voorwaarde om te kunnen innoveren. Moderne, succesvolle applicaties, zijn flexibel, schaalbaar en worden voortdurend verbeterd. Net als je klanten, kun jij ook niet meer een half jaar wachten op een volgende release. Helaas werken veel dataplatform nog on-premise, waardoor nieuwe databronnen lastig toe te voegen zijn. Laat staan om een nieuwe app of service te testen.

Waar je met een traditioneel dataplatform mogelijk prima uit de voeten kunt voor rapportages en ‘terugkijken’, wil je als je kiest voor het data-first principe, een dataplatform dat multi-inzetbaar is voor analyse, innovatie, verandering, beslissingen en voorspellingen.

Een modern, cloud based dataplatform kun je zien als de brug tussen business en IT en faciliteert experimenteren en valideren, het doorrekenen van scenario’s en het testen van nieuwe businessmodellen.