Hoofdstuk 3

Vier trends die deze visie ondersteunen

 • 1

  Data-governance is prioriteit

  Data governance, oftewel het op een goede manier managen van cruciale data assets inclusief processen, architectuur en benodigde infrastructuur, staat hoog op veel prioriteitenlijstjes. We zien dat veel bedrijven bezig zijn met het goed beleggen van de verantwoordelijkheid voor data en bijbehorende processen. Onmisbaar als je data op een goede en veilige manier wilt gaan verwerken. Tegelijkertijd is data governance een uitdagend topic, omdat het impact heeft op alle lagen en processen in een organisatie.

 • 2

  Cloud Analytics zorgen voor de benodigde snelheid en flexibiliteit

  We verwachten dat het gebruik van Cloud Analytics exponentieel blijft doorgroeien en steeds volwassener worden. Cloud Analytics zijn diensten zoals Microsoft Azure Machine Learning Services, Azure Cognitive Services, Microsoft Purview en natuurlijk Power BI. Plus Azure Synapse als volledig SaaS Enterprise Data Management Platform. Deze as-a-service analytics diensten bieden flexibiliteit in gebruik en in snelheid. Je kunt je data er met een gerust hart aan toevertrouwen.

 • 3

  Bedrijven bouwen aan een sterke datacultuur

  Er is sprake van een datacultuur in een organisatie als iedereen overtuigd is van het belang van data, medewerkers met vertrouwen met data werken en data gebruiken om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.
  In organisaties met een sterke datacultuur komen data discovery, datavisualisatie, storytelling en inzichten die leiden tot verbeteracties samen. Deze bedrijven zetten bijvoorbeeld in op gebruiksvriendelijke data en op storytelling en visualisaties om een duidelijke boodschap te vertellen en betere inzichten te bieden. Zodat iedereen, elke dag, betere beslissingen kan nemen en direct tot actie kan overgaan.
  Flexibele technologie, te beginnen met een up-to-date platform voor moderne datatechnologie, is hiervoor de basis.

 • 4

  Met Artificial Intelligence verborgen informatie aan het licht brengen

  Artificial Intelligence helpt bij het inzetten van algoritmes om verbanden te vinden die men niet zelf kan vinden. Met als doel deze algoritmes in te zetten ten behoeve van de bedrijfsambities en strategie. Data mining, machine learning en AI worden ingezet om invloed uit te kunnen oefenen. Op deze manier neem je beslissingen op basis van vooruitzichten en voorspellingen die door datapatronen in combinatie met algoritmes aan het licht zijn gebracht.

Van data verzamelen naar data toepassen

Inherent aan deze trends is de aandacht die verschuift van zoveel mogelijk data verzamelen en opslaan naar kijken naar de waarde en toepasbaarheid ervan. Dat betekent tegelijkertijd dat we kritischer worden over onze investeringen in data en de toegevoegde waarde die we realistisch kunnen verwachten.