Hoofdstuk 4

Kansen en bedreigingen van generatieve AI

De vooruitgang in technologie brengt nieuwe bedreigingen met zich mee. Een goed voorbeeld hiervan is generatieve AI, zoals ChatGPT. AI-technologie maakt het ontwikkelen van malware een stuk eenvoudiger en maakt bijvoorbeeld phishingmails geloofwaardiger. Doordat deze technieken steeds vaker worden ingezet, wordt het steeds lastiger om de authenticiteit van teksten, afbeeldingen en video’s te bepalen.

Daarom is het voor professionele dienstverleners raadzaam om hier aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld te overwegen een eigen taalmodel (Large Language Model, LLM) te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat je je intellectueel eigendom niet in systemen als ChatGPT hoeft te plaatsen.

AI biedt ook securitykansen

Maar AI creëert niet alleen bedreigingen. De technologie biedt ook kansen, met name op het gebied van beveiliging en respons op incidenten. AI is enorm behulpzaam bij het detecteren van malware en afwijkingen van de ‘normale’ gang van zaken, waardoor je sneller en effectiever kunt reageren op cyberaanvallen.

Door AI in te zetten bij cybersecurity kun je bijvoorbeeld de gemiddelde tijd tot respons (Mean Time to Respond, MTTR) aanzienlijk verminderen door tijdige waarschuwingen en een betere opvolging van incidenten. Dit leidt ertoe dat je logischere vervolgstappen kunt nemen om mogelijke dreigingen tegen te gaan. AI is dus niet alleen een uitdaging, maar zeker ook een waardevol hulpmiddel in de strijd tegen cyberaanvallen.