Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation is de applicatie waarmee je de winstgevendheid van projecten verhoogt dankzij voorspelbare uitkomsten. Het is een totaaloplossing voor het verkopen, plannen, tijdig opleveren en factureren van projecten en biedt alle tooling om risico’s te beheersen, planning en resources te optimaliseren.

Onverwachte obstakels, uitlopende planningen, fouten en daarmee gepaard tijdverlies: allemaal uitdagingen die je als projectorganisatie wilt voorkomen. Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation stelt je in staat beter te plannen, beter samen te werken en sneller te factureren, zodat je binnen tijd en budget meer winstgevende projecten oplevert en bouwt aan duurzame klantrelaties.

Microsoft Project Service Automation

Net als alle Dynamics 365 apps biedt ook Project Service Automation de mogelijkheid realtime dashboards en rapportages op te stellen, voor snel en accuraat inzicht in de status van je projecten. Met behulp van klantportalen hebben je klanten zelf inzicht in offertes, planning, facuren enzovoort Dankzij de integratie met onder andere Office 365 kunnen je medewerkers organisatiebreed beter met elkaar samenwerken, workflows automatiseren en documenten en informatie delen.

Meer over Project Service Automation     Terug naar FAQ

Geen duidelijk antwoord op je vraag? Start eens een chat!