Machine learning (machinaal of automatisch leren) is een toepassing van artificial intelligence (AI) waarmee computers met behulp van algoritmes autonoom te leren van data en input. Computer leren hierbij zelf en verbeteren daarmee hun algoritmes continu. Machine learning wordt toegepast bij onder andere zelfrijdende auto’s, spamcontroles, medische diagnostiek en bijvoorbeeld gezichtsherkenning.

Bij machine learning worden de algoritmes getraind in plaats van geschreven. Een algoritme krijgt data als input en zoekt zelfstandig naar manieren om tot goede output te komen. Hierbij past machine learning statische technieken toe om op basis van code een model te bouwen, op basis waarvan bijvoorbeeld spam herkend kan worden, of objecten kunnen worden ontweken.

Doel van machine learning is machines te laten leren door ervaring. Machine learning algoritmes vinden natuurlijke patronen in data en kunnen zo steeds betere voorspellingen doen. Er zijn steeds meer concrete toepassingen van machine learning, waarmee bedrijven hun prestaties verbeteren.

Microsoft Azure biedt de juiste producten en tools voor machine learning. Meer informatie vind je hier.

Meer over Machine Learning     Terug naar FAQ

Geen duidelijk antwoord op je vraag? Start eens een chat!