Een data lake is een gecentraliseerde opslagplaats waarin je alle gestructureerde en ongestructureerde data op elke schaal kunt opslaan. Je kunt data direct, in de ruwe vorm opslaan, zonder dat je ze eerst hoeft op te schonen, te transformeren of te structureren. Vervolgens kun je data gebruiken voor alle soorten analyses: dashboards, visualisaties, big data-verwerking, realtime analyses en machine learning.

Wat is Microsoft Azure Data Lake?

Microsoft Azure Data Lake is de cloud-service van Microsoft voor dataopslag en analyses. Gebruikers kunnen hun Azure Data Lake gebruiken voor het opslaan van een onbeperkte hoeveelheid gestructureerde, semigestructureerde of ongestructureerde data, afkomstig uit verschillende bronnen.

Lees verder over de mogelijkheden van Azure Data Lake

Op deze pagina vind je meer over  werken met Azure Data Lake en de verschillende mogelijkheden en toepassingen. Het HSO Analytics team kan je verder adviseren over het opzetten van een modern data warehouse.

Meer over Advanced Analytics     Terug naar FAQ

Geen duidelijk antwoord op je vraag? Start eens een chat!