Data in Dynamics 365 worden bewaard in een Azure datacenter in één van de 52 regio’s wereldwijd. Bij het bepalen van jouw regio, houdt Microsoft rekening met compliancy en wet- en regelgeving. Azure heeft wereldwijd 52 regio’s en is beschikbaar in 140 landen.

Een regio is een set datacenters die onderling verbonden zijn via een enorm netwerk. Het netwerk regelt o.a. de distributie van content, load balancing en encryptie. Regio’s zijn verdeeld in geografieën, waarmee klanten die hun data op specifieke locaties willen bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan bepaalde compliancy-eisen) deze data en applicaties ook daadwerkelijk bij elkaar kunnen houden.

Dynamics 365 datawarehouse - ga je kiezen B

Multi-tenant dienst

Microsoft begrijpt het belang van de bescherming van uw gegevens en investeert continu in de beveiliging van de datacenters. Zowel in de fysieke als in de digitale veiligheid. Azure is een multi-tenant dienst, wat betekent dat meerdere klanten en virtuele machines (VM’s) op dezelfde fysieke hardware worden opgeslagen. Azure maakt onder andere gebruik van logische isolatie om de gegevens van elke klant te scheiden van de gegevens van anderen.

Je bent zelf eigenaar van je data in Dynamics 365

Microsoft inspecteert, keurt of bewaakt de applicaties die klanten op Azure implementeren niet. Bovendien weet Microsoft niet wat voor soort data klanten opslaan in Azure. Microsoft claimt geen eigendom van gegevens over de klantgegevens die in Azure zijn ingevoerd.

Meer over Dynamics 365     Terug naar FAQ

Geen duidelijk antwoord op je vraag? Start eens een chat!