Taxameter Centrale (TMC), een toonaangevende leverancier van parkeer- en toegangssystemen, is onlangs succesvol operationeel gegaan met de Mobile Field Service-oplossing van Microsoft Dynamics Software en Tensing.

De leverancier van parkeerautomaten maakt, via HSO, al enige tijd gebruik van de ERP-software Microsoft Dynamics AX en wilde de buitendienst medewerkers voorzien van een digitale werkbon voor het uitvoeren van serviceopdrachten. Dankzij een heldere businesscase vooraf bleek een besparing van 2,5 FTE op de binnendienst haalbaar. “In plaats van administratieve werkzaamheden zorgen deze medewerkers nu voor een kwaliteitsimpuls en betere servicegraad richting klanten” aldus André Sprong, adjunct-directeur bij TMC.

Met de Buddy online-oplossing worden uren en materialen direct via de PDA geregistreerd. Als de serviceopdracht is afgerond en de opdrachtgever zijn digitale handtekening heeft gezet, wordt per e-mail een servicerapport naar de klant verstuurd en worden de gegevens gekoppeld aan het serviceobject in Microsoft Dynamics AX. Met een sluitende urenregistratie, meer grip op preventief onderhoud en een sneller facturatieproces als belangrijkste voordelen.

Direct inzicht in de voorraad

Op het Amsterdamse hoofdkantoor van TMC weten ze nu ook altijd waar de medewerkers in het veld zijn en wat de status van hun opdrachten is. De komende maanden wordt het systeem verder verfijnd en de functionaliteit voor transitieorders in gebruik genomen, zodat monteurs op hun PDA direct inzicht hebben in de voorraad van de verschillende servicebussen en het centrale magazijn.

Samenwerking met HSO Innovation

HSO Innovation levert de Mobile Field Service Solution, dat buitendienstmedewerkers van TMC in staat stelt om onder andere met realtime informatie aan de slag te gaan. Taxameter Centrale is de belangrijkste speler op de Nederlandse markt voor innovatieve (auto-) mobiliteitsoplossingen.

In 1927 start TMC als importeur van instrumenten voor automobielen en in de jaren zeventig wordt de basis gelegd voor het huidige productaanbod. Sindsdien is TMC voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen die opdrachtgevers helpen hun mobiliteitsdoelstellingen effectiever en efficiënter te realiseren. Hiervoor biedt TMC een uitgebreid assortiment parkeerautomaten, parkeergaragesystemen, (stads-) afsluitingsystemen en handhavingsoplossingen.

Alles over Dynamics 365 for Field Service