Priva ontwikkelt en levert wereldwijd producten en diensten voor duurzame, vernieuwende klimaatbeheersing en procesbeheer. Om de digitale ambities en groei te verwezenlijken kiest Priva voor Microsoft Dynamics 365. Zij hebben voor deze schaalbare en flexibele oplossing gekozen om hun bedrijfsprocessen wereldwijd te ondersteunen, De integratie van de verschillende Microsoft oplossingen zorgt voor een optimale synergie en informatie-uitwisseling.

Paul Ossewold, VP Digital Operations bij Priva: “HSO ondersteunt ons met de wereldwijde implementatie van Microsoft Dynamics 365, van Californië tot aan China en veel plaatsen ertussen. Met de inzet van Microsoft Dynamics 365 hebben wij verdere invulling kunnen geven aan onze strategie: customer first, no compromise.”

Ben Vroom, ICT-manager bij Priva: “Voorheen werkten met we met met een grote brei van softwarepakketten, nu gebruiken we een standaardsysteem dat nagenoeg al onze primaire bedrijfsprocessen ondersteunt. Van financiële administratie, inkoop en verkoop, tot logistiek, sales en service. We gebruiken vrijwel alle modules van Microsoft Dynamics AX.

Priva Video

HSO | Priva Video Case Study

In deze video lichten Paul Ossewold, VP Digital Operations en Stefan Tekelenburg, Manager Corporate Center toe hoe Priva met Microsoft Dynamics 365 invulling heeft gegeven aan haar bedrijfsstrategie ‘customer first, no compromise’ en geven zij enkele tips waar organisaties, die een digitale transformatie willen doorvoeren, aan moeten denken.

Gedegen voorbereiding

“Als je maatwerk wilt voorkomen is het zaak dat je dit voordat je gaan implementeren heel helder neerzet. Daarom hebben we samen met HSO in het voortraject heel duidelijk de ‘geen maatwerk tenzij’ filosofie gehanteerd. Je hebt dan wel af en toe intern flinke discussies maar wij zien standaard software als de enige duurzame oplossing” aldus Vroom.

Minder verstoringen

Met Microsoft Dynamics AX verlopen veel interne processen een stuk efficiënter. Vroom licht dit toe met een voorbeeld: “Wij verlenen service aan klanten op basis van contracten. Binnen onze contractenmodule zat voorheen veel maatwerk. Dit zorgde dikwijls voor foutmeldingen en verstoringen in het interne proces. Doordat we nu een standaard module in Microsoft Dynamics AX gebruiken voor ons contractmanagement, is het aantal foutmeldingen flink omlaag gegaan!”

Branchespecifieke functionaliteit

Sinds de upgrade beschikt Priva ook over nieuwe mogelijkheden. Zo maakt het bedrijf voor de ondersteuning van haar meer specifieke processen, waaronder projectmanagement en Microsoft Dynamics CRM, onderdeel van het HSO Business Platform, de aanvullende branchespecifieke software van HSO.

Vroom: “Het HSO Business Plaform biedt uitgebreide ondersteuning op het gebied van projectmanagement. De software legt relaties tussen onze verschillende processen waardoor we nu meer grip op onze projecten gekregen hebben. We hebben nu zicht op het complete verloop van een project en de gebruikte middelen, waaronder mensen, uren en materiaal. Door een project vanaf de offertefase al te volgen, kunnen we achteraf beter bepalen of het een winstgevend project is geweest.

Sterke partnership

Toen Priva in 2004 in een besluittraject voor een nieuw ERP-systeem zat, kwam HSO voor het eerst in beeld. Sindsdien is er sprake van een goed partnership tussen de twee bedrijven. Vroom: “Bij IT-projecten verloopt niet altijd alles van een leien dakje. Daarom hebben we destijds ook sterk gekeken naar de culturele fit.

In HSO hebben wij een partner gevonden die met ons meedenkt en niet slechts een pakket levert. Met name de no-nonsense cultuur van HSO past goed bij die van ons. Soms valt er wel eens een hard woord als het even wat minder gaat, maar dan kunnen we altijd terugvallen op dat sterke partnership.

Internationale groei

Het innovatieve karakter van Priva zorgt ervoor dat het bedrijf altijd in ontwikkeling is. Ook op het gebied van ICT. Een ICT-roadmap voor de komende 3-5 jaar moet inzicht geven in de behoeften van de directie en de medewerkers. Een belangrijk aspect hierbij is verdere internationale groei.

Microsoft Dynamics AX draait nu al in onze vestigingen in België, Engeland en Duitsland en met dit platform hebben we de schaalbaarheid om andere landen relatief eenvoudig aan te laten haken. Ook willen we op korte termijn meer gaan doen met Microsoft SharePoint om de interne samenwerking te optimaliseren.“

Maak kennis met Dynamics 365