Kalkzandsteenproducent Calduran is ontstaan door samenvoeging van drie zelfstandige fabrieken. Tot een jaar geleden werkten de fabrieken betrekkelijk autonoom en beschikten zij afzonderlijk over een eigen automatiserings-systeem. Na de implementatie van Microsoft Dynamics AX worden de fabrieken nu als één organisatie aangestuurd en is een grote verbetering qua efficiëntie gerealiseerd. 

De voormalige fabriek van Roelfsema in Hoogersmilde, het vroegere Anker in Kloosterhaar en Kalkzandsteen fabriek Harderwijk mochten dan in naam de laatste jaren deel uitmaken van dezelfde producent, voor de aansturing van de productie gebruikten de fabrieken nog steeds hun eigen systemen.

Met behulp van interfaces waren de systemen aan elkaar gekoppeld, maar van geïntegreerde ERP-toepassingen was helemaal geen sprake. “Ons doel was om Calduran als één organisatie aan te sturen en een flinke verbeteringsslag wat betreft efficiëntie te slaan,” vertelt Martin Peerdeman, financieel directeur van Calduran (onderdeel van CRH Concrete) en verantwoordelijk voor het ICT-beleid in de onderneming. En niet onbelangrijk: de flexibiliteit van ons productiesysteem is enorm toegenomen. We zijn nu in staat om op het allerlaatste moment te bepalen in welke fabriek voor een specifieke order geproduceerd moet worden.”

Twee productgroepen

Twee derde van alle woningen in Nederland wordt gebouwd met kalkzandsteen. In Nederland is Calduran marktleider in kalkzandsteenproducten. De fabricage is grofweg te verdelen in twee productgroepen: blokken en elementen. De blokken worden via de bouwmaterialen-handel afgezet en geleverd vanuit een buffer voor plusminus vijf weken.

De elementen liggen daarentegen slechts voor een deel op voorraad. De productie van elementen vindt geheel plaats op projectbasis waarbij met het tekenprogramma Wandplan de grootte en het aantal passtukken wordt berekend. Deze passtukken worden uit de standaardelementen gezaagd. Deze op maat gezaagde passtukken worden met de overige elementen per project op voorraad gezet en op afroep aan de aannemer afgeleverd.

Standaardiseren

Het integreren van drie betrekkelijk autonoom opererende fabrieken tot één samenhangend en samenwerkend geautomatiseerd productieproces is een ingrijpende operatie gebleken. Voordat Calduran een keuze maakte voor een bepaald ERP-pakket, werden productie- en bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De processen zijn ontdaan van alle franje om tot de gewenste harmonisatie te komen.

Vervolgens zijn de bedrijfsmodellen tot in detail bekeken waarna in de ICT-markt is gezocht naar pakketten die op dit productieproces toepasbaar waren. Peerdeman: “En dan blijken feitelijk maar drie ERP-pakketten te zijn die in aanmerking komen. Voor ons was het belangrijk dat de functionaliteiten standaard deel uitmaakten van het ERP-pakket. Het is de kunst om bij de implementatie zo lang mogelijk in de buurt te blijven van die standaard en, als het echt niet meer anders kan, pas te gaan knutselen naar een maatwerkoplossing.”

Implementatiepartner

De keuze van het ERP-pakket is één aspect, de keuze voor de partij die de implementatie moet begeleiden is ook niet gemakkelijk. In de ICT-jungle werden vele aanbieders te licht bevonden, uiteindelijke viel de keuze op HSO. De wijze waarop HSO de hoofdprocessen van de implementatie schematisch in beeld had gebracht maakte de nodige indruk. “Wat ook heeft meegespeeld was de industrie oplossing van HSO waardoor een flink aantal specifieke punten al werden afgedekt.”

De investering in de pakketten en de implementatie ervan is voor Calduran nauwelijks een breekpunt geweest. Peerdeman: “Die laatste twee of drie ton zijn eigenlijk niet meer relevant. Wat telt is de zekerheid van de oplossingen waar je in het beslissingsproces naar toewerkt. Met de keuze voor een Microsoft ERP platform, een slank pakket van standaardoplossingen en een implementatiepartner dat voldoende body heeft voor zo’n klus, hebben we onze doelstellingen gerealiseerd.”

Alles over Dynamics 365