United Retail heeft in 6 maanden tijd zowel het ERP als het WMS systeem vervangen door Microsoft Dynamics AX en RT-WMS (Real-Time Warehouse Management System). United Retail is recentelijk overgestapt naar Microsoft Dynamics AX vanwege de tekortkomingen qua functionaliteit van het oude systeem. Een andere reden om te kiezen voor een nieuw systeem is het feit dat vanwege het vele maatwerk het oude systeem slecht onderhoudbaar was geworden.

United Retail werkte tot voor kort met een Warehouse Management Systeem dat vanwege het vele maatwerk slecht onderhoudbaar is geworden. Daarbij bood het systeem United Retail niet de gewenste functionaliteit en werden fysieke verplaatsingen niet real-time verwerkt. Vanwege deze redenen is United Retail een selectietraject gestart waarin men op zoek ging naar een nieuw WMS systeem met meer ERP functionaliteit.

Gedurende het selectietraject zijn meerdere applicaties bekeken met bijbehorende leveranciers. United Retail werd tijdens dit selectietraject ondersteund door een adviseur van Deloitte. Op basis van de combinatie prijs, kwaliteit en functionaliteit is de uiteindelijke keuze gemaakt voor HSO met Microsoft Dynamics AX.

HSO biedt met haar RealTime Warehousemanagement oplossing de gewenste functionaliteit voor United Retail. Met name de real-time koppeling tussen de PDA in het magazijn en Microsoft Dynamics AX, en de uitstekende interface mogelijkheden met andere software pakketten die bij United Retail in gebruik zijn, gaven de doorslag voor de keuze voor Microsoft Dynamics AX. Daarbij kwam nog het feit dat HSO het project op basis van een vooraf afgesproken budget heeft aangenomen.

“Microsoft Dynamics AX biedt United Retail nu functionaliteit als verbeterd locatie- en voorraadbeheer, locatie adviezen, on-line informatie over de fysieke goederenstroom en reserveringen waardoor we op elk gewenst moment over de actuele status van de voorraad kunnen beschikken. De medewerkers in het magazijn werken met PDA’s zodat ze productiever, sneller en accurater kunnen werken wat minder fouten oplevert. Verder is een belangrijk deel van de processen paperless geworden. Zo worden onder andere pakbonnen direct na het picken per mail naar de klant gestuurd, zodat de te beleveren winkel rekening kan houden met de verwachte ontvangst.”

Op 6 augustus is United Retail in productie gegaan met Microsoft Dynamics AX en kijkt, mede door de nauwe betrokkenheid van het management, na 6 maanden implementatietijd tevreden op het project terug.