Veel bedrijven focussen op de ontwikkeling van hun producten en laten daardoor kansen liggen op een meerwaarde voor zowel klant als organisatie. Nieuwe producten zijn gemakkelijk te imiteren en leveren slechts een korte termijn concurrentievoordeel op. Diensten zijn veel lastiger te imiteren en dragen bovendien bij aan het onderscheidend vermogen van de organisatie.

In het onderstaande artikel komen 5 adviezen aan bod die u kunnen helpen de omslag te maken naar een meer dienstengeoriënteerde organisatie.

Redenen om te servitizeren:

  • Westerse maakbedrijven kunnen niet concurreren op basis van lage kosten van producten;
  • Diensten vormen een stabielere vorm van inkomsten en hebben hogere winstmarges;
  • Diensten zijn moeilijker te imiteren dan producten;
  • Klanten vragen om totaaloplossingen;
  • Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is eigendom van producten niet altijd meer gewenst.

Meer weten?
Download hier het volledige artikel ‘Een slimme producent wordt dienstverlener’ uit het Service Magazine (pdf).