De wereld is niet eenvoudig voor de retailer. Dat bleek ook tijdens het congres ‘IT’s in the mix’, waar business en IT-managers uit de retail bijeen kwamen om kennis te delen, geïnspireerd te worden en te netwerken. De eisen en wensen van consumenten veranderen in hoog tempo. Snel ontwikkelende technologieën moeten de retailer hierbij ondersteunen. Dit leidt ertoe dat er bij retailers vaak een complex en divers applicatielandschap ontstaat, iets dat lastig te beheren en onderhouden is. Ook Marlies Dekkers, één van de keynotes tijdens het event, heeft dit ervaren.

De complexiteit van het applicatielandschap was een beperkende factor bij Marlies Dekkers. Hierdoor ontstond de vraag naar eenvoudigere, simpelere en vooral beheersbaardere systemen en processen. In dit blog wordt besproken wat de beste weg is naar een optimaal en ongecompliceerd applicatielandschap voor de retailer.

Vereenvoudiging

Vergelijkbaar met de vraag van Marlies Dekkers is de vraag van vele andere retailers: help ons met vereenvoudigen. Door met snelle oplossingen en een hoeveelheid van sub-optimalisaties in te spelen op nieuwe technologieën, raken retailers verstrikt in de complexiteit van hun eigen applicatielandschap. Een herijking wordt op dat moment noodzakelijk. Ga terug naar de kern, de bedrijfsprocessen, en bekijk wat nodig is om deze processen zo goed mogelijk uit te voeren.

Integraal beeld van het applicatielandschap

Retailers weten vaak goed wat hun business requirements zijn, maar het ontbreekt intern aan mensen die het applicatielandschap daadwerkelijk kunnen uitdenken. Daarom is het zaak een partner te vinden met gedegen kennis van de retailmarkt en de bedrijfsprocessen binnen een retailorganisatie. Een partner met veel ervaring, die ook de andere leveranciers kent en niet bang is voor een dialoog met zijn concurrent, en kritisch kijkt naar wat het beste is voor de klant. Breng deze partner zo vroeg mogelijk in het traject aan tafel en laat hem als architect een logische schets van het applicatielandschap maken. Naast een goed inzicht in de benodigde functionaliteiten in het landschap, zorgt deze schets ook voor een groter draagvlak en snellere acceptatie binnen de organisatie. Door een integraal beeld van het applicatielandschap wordt voorkomen dat applicaties als losse eilanden behandeld en geoptimaliseerd worden. Sub-optimalisatie, of het ‘plakken van pleisters’, leidt tot teleurstellingen, een slechte spaghetti-integratie en uiteindelijk inconsistente informatie in de systemen: de verstrikking die voorkomen moet worden.

Constructieve samenwerking

J. Ipema, CFO Marlies Dekkers
Jenno Ipema, CFO bij Marlies Dekkers, zet samen met de architect de stip op de horizon: “Zo moet het applicatielandschap eruit gaan zien.” Vervolgens is het zaak om het landschap stapsgewijs en in korte sprints te vullen, denkend vanuit de strategie in plaats van losse oplossingen. Elke leverancier claimt een specifiek domein, zoals webshop, voorraadbeheer of data-integratie. Maar de oplossingen die zij bieden hebben vaak ook mogelijkheden voor aanverwante processen in zich. Maar welke functionaliteit is nou echt de beste oplossing voor de business en past ook het best binnen het applicatielandschap?

Ipema had de innovatieve gedachte om samen met alle key leveranciers de IT-agenda op te stellen. Door de leveranciers bij elkaar te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan, kunnen zij stuk voor stuk vanuit hun eigen kracht te werk gaan. Samen komen zij, op een zeer constructieve manier, tot het beste applicatielandschap voor de retailer. Het samen met andere leveranciers creatief en constructief uitdenken van de perfecte invulling verhoogt het overzicht en het succes van het project. “Wij hebben gezien dat er een chemie ontstaat tussen de samenwerkende partijen, zij schakelen gemakkelijker met elkaar en begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.”

Flexibel blijven

Het resultaat is een perfect uitgedacht en ingericht applicatielandschap, een heldere en overzichtelijke structuur voor iedere leverancier en een samenwerking waar de retailer sterk van profiteert. Zo ook voor Marlies Dekkers; inmiddels heeft zij haar applicatiecomplexiteit zo goed weten op te lossen dat zij genomineerd is voor de DDMA Customer Data Award 2016. Een beloning voor bedrijven die uitblinken op het gebied van data-integratie en het slim gebruik van klantdata. Zoals gezegd is het hiervoor wel cruciaal dat de retailer een solide partner vindt. “Een partner die het gehele technologische speelveld overziet, meedenkt over de lange termijn en het applicatielandschap kan uittekenen. Eilandautomatisering en sub-optimalisatie worden nu voorkomen, mede door een continu gesprek met partner en leveranciers. Nieuwe vragen vanuit het bedrijf, technologische ontwikkelingen en veranderde wensen van de consumenten zullen blijven voorkomen, wat maakt dat het gesprek nooit af is. Blijf daarom flexibel, blijf in gesprek en werk in korte cycli naar de stip die je op de horizon hebt gezet.” sluit Ipema af.