Dit voorjaar heeft onderzoeks- en adviesbureau Noventum in samenwerking met Microsoft en HSO onderzoek gedaan naar belangrijkste aanjagers van groei in de digitale dienstverlening van productiebedrijven en technisch dienstverleners. Deelnemende bedrijven waren afkomstig uit een breed scala aan branches en input werd verzameld via diepte-interviews en een online enquête.

In de afgelopen tien jaar heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de omzet van productiebedrijven, van omzet uit producten naar omzet uit diensten: de zogenaamde servitisatie-trend. Tegelijkertijd zijn klanten van deze bedrijven op zoek naar leveranciers die meer dan alleen producten en onderhoudsdiensten bieden. Klanten doen liever minder grote kapitaalinvesteringen in producten, maar willen in plaats daarvan betalen-naar-gebruik. Ze hebben bovendien hoge verwachtingen van de service en de impact op hun bedrijfsresultaten. Het doel van dit onderzoeksproject was om meer te weten te komen over hoe bedrijven groeien in deze door data en diensten geleide wereld.

Download de Executive Summary

De impact van covid-19 op de groei van technisch dienstverleners?

Het grootste deel van dit onderzoek vond plaats vlak voor de uitbraak van covid-19 in Europa. Veel van de bedrijven die deelnamen zijn betrokken bij de bestrijding van het virus, zoals bedrijven in medische hulpmiddelen, nutsbedrijven en dienstverleners in het veld. Voor hen betekent deze pandemie een onmiddellijke toename van de vraag naar hun ondersteunende diensten, die hun klanten helpen om productief en operationeel te blijven. Voor deze bedrijven is covid-19 dus een extra belangrijke motor voor de groei van digitale diensten.  En voor de bedrijven die de negatieve gevolgen van covid-19 hebben ondervonden, is het van vitaal belang om de nieuwe manieren van werken die tijdens de crisis zijn geleerd over te nemen en businessmodellen te implementeren die wendbaarheid en duurzaamheid van het bedrijf stimuleren.

Resultaten en belangrijkste conclusies

De belangrijkste uitdaging voor producenten ligt in het voldoen aan de hoge verwachtingen van hun klanten. Klanten verwachten van leveranciers dat zij oplossingen bieden die hen ondersteunen bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Zoals het verhogen van de productie, efficiëntere processen, een energietransitie, of het stimuleren van innovatie. Voor onze deelnemers betekent dit dat ze nieuwe bedrijfsmodellen nodig hebben om resultaatgerichte, data-gestuurde, pay-per-use-diensten te leveren die voldoen aan de eisen van hun klanten.

Uit het onderzoek bleek dat 80% van de respondenten van plan is om meer relevante diensten aan klanten te leveren, of deze nu al leveren. Echter minder dan een derde van de bedrijven is van mening dat ze een IT-infrastructuur hebben die deze nieuwe bedrijfsmodellen volledig ondersteunt. Om deze transformatie in goede banen te leiden is daarom een digitale strategie nodig die de hele organisatie betrekt bij het ontwikkelen en leveren van succesvolle, duurzame, op diensten gebaseerde businessmodellen.

Meer informatie en samenvatting

De drie belangrijkste vragen uit het onderzoek zijn:

  1. Wat zijn de belangrijkste aanjagers voor het succes van producenten en technisch dienstverleners?
  2. Welke strategieën worden gehanteerd om deze ‘drivers’ te ondersteunen?
  3. Hoe organiseren bedrijven zich om optimaal te profiteren van nieuwe kansen?

Meer informatie over het onderzoek ‘Drivers for Growth in Service’?

Download de Executive Summary

Heb je vragen over het onderzoek neem dan contact op met Hans Broer via hbroer@hso.com of bel +31(0)6 10916479.