Microsoft Azure Integration Services verbindt

Azure Integration Services is een betrouwbaar, schaalbaar platform voor de integratie van on-premise en cloud-based applicaties, data en processen in je hele organisatie.

Om applicaties te integreren is het meestal noodzakelijk om verschillende systemen met elkaar te verbinden, dit is vaak een complexe exercitie. In Azure Integration Services werken de verschillende onderdelen (API Management, Logic Apps, Service Bus en Event Grid) met elkaar samen, en bieden zo een complete oplossing voor de integratie van cloudapplicaties en on-premise applicaties.

Transitie naar de cloud vraagt om een cloud-hosted integratie platform

De opkomst van Azure Integration Services heeft alles te maken met de transitie naar de cloud, waar veel bedrijven zich in bevinden. Meer en meer bedrijven kiezen voor cloud-hosted systemen en dus wordt de behoefte aan een cloud-hosted integratie platform ook groter.

Maak je gebruik van Dynamics 365 for Finance & Operations (F&O) dan bestaat de kans dat je naast F&O ook andere applicaties gebruikt, zoals Dynamics 365 for Customer Engagement (CE), of branchespecifieke oplossingen voor voorraadbeheer of planning (vaak ook gehost in de cloud). Ook Business Intelligence-software of IoT-toepassingen draaien veelal in de cloud. Dit zorgt voor een complex integratievraagstuk waar Azure Integration Services uitkomst biedt.

Verzamelterm voor vier Azure-services

Azure Integration Services (AIS) is de verzamelterm voor vier Azure-services waarmee applicaties kunnen worden geïntegreerd. De vier core-technologieën binnen Azure Integration Services zijn:

  • API Management: om applicatie programming interfaces (API’s) te publiceren en te beheren. Deze API-dienst maakt software services toegankelijk voor andere software, ongeacht of deze diensten in de cloud of on-premise draaien.
  • Logic Apps: om integratielogica te creëren en uit te voeren. Denk aan het implementeren van een bedrijfsproces dat afhankelijk is van verschillende applicaties, die allemaal via API’s toegankelijk zijn.
  • Service Bus: om applicaties en integratietechnologieën op een losjes gekoppelde manier te laten communiceren via messaging. Deze dienst biedt wachtrijen die berichten vasthouden tot ze door de ontvanger kunnen worden opgepikt. Hierdoor kunnen applicaties en integratiesoftware asynchroon communiceren, zelfs over verschillende technologieplatforms heen, iets wat vaak nodig is in integratiescenario’s.
  • Event grid: ondersteunt communicatie via events. In plaats van bijvoorbeeld een wachtrij in een berichtendienst te pollen, is het soms eenvoudiger en efficiënter om wijzigingen te signaleren met behulp van een event.

Toepassingen van Azure Integration Services

Betrouwbaar en flexibel platform voor integratie

Overzichtelijke integratie dankzij Azure Integratie Service

Azure Integration Services brengt API Management, Logic Apps, Service Bus en Event Grid samen als een betrouwbaar, schaalbaar platform voor de integratie van on-premise en cloudgebaseerde toepassingen, gegevens en processen in uw hele onderneming.

Meer lezen over Azure Integration Services?