CRM migreren naar een nieuwe versie?

Voor u als klant betekent iedere nieuwe CRM versie of release dat u opnieuw de afweging moet maken of uw organisatie wel of niet overgaat tot migratie en zo ja, wanneer en in welke volgorde.

Metromap die aangeeft hoe organisaties hun Microsoft CRM oplossing kunnen upgraden naar een nieuwe versie Deze afweging brengt de volgende vragen met zich mee:

  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat levert het uw organisatie op?
  • Welke impact heeft het op uw bestaande infrastructuur?
  • En wat zijn de consequenties als u een migratie uitstelt of overslaat?

Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden alvorens u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wilt u weten wat de verschillen zijn tussen de CRM-versies en wat voor meerwaarde een nieuwe versie biedt? HSO heeft de verschillende versies voor u overzichtelijk op een rij gezet in het HSO CRM Migratiepad.