Onze aanpak

Veel organisaties denken na over een transitie naar de cloud. Snelle uitrol van technologie, lagere IT-kosten, eenvoudig beheer en flexibiliteit zijn veelgehoorde argumenten. Hoe maakt u optimaal gebruik van digitalisering om uw business echt verder te brengen? En hoe pakt u die transitie aan? Het is van groot belang dat u een gedegen plan heeft liggen om de beste resultaten te behalen. En dan hebben we het niet over een projectplan, maar over een programma!

Programma versus project

ICT-implementaties worden vaak vanuit een projectmethodiek aangepakt. Wanneer een uitrol bij meerdere afdelingen plaatsvindt wordt dit vaak in projecten opgesplitst om het overzicht te kunnen bewaren. Het gevaar is dat daardoor losse IT-eilandjes ontstaan, waarbij pas na een complete implementatie aan het licht komt dat de projecten niet aan elkaar te knopen zijn. Wij geloven in het belang van een integrale aanpak en werken daarom met een programma-aanpak. 

 

Vervelende verrassingen voorkomen

We kijken graag samen met u en onze Enterprise Architect wat de doelstellingen en combineren we vanaf het begin de verschillende projecten in een compleet programma. Daardoor komt u niet achteraf voor vervelende verassingen te staan. Onze programma aanpak betekent dat wij u blijven ondersteunen, ook na de eerste oplevering.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met onze aanpak?