De mogelijkheden van advanced analytics zijn vrijwel eindeloos en nieuwe ontwikkelingen lijken elkaar elk jaar sneller en sneller op te volgen. Er zijn nu toepassingen mogelijk waar we jaren geleden slechts van konden dromen. Binnen iedere organisatie zijn er mensen die zich hier bewust van zijn, maar vanuit de praktijk weten we dat er soms ook onzekerheid en twijfel is.

Er is immers zoveel mogelijk, welke strategie kies jij? Om advanced analytics toe te passen én er zo veel mogelijk uit te halen is draagvlak binnen de organisatie cruciaal. Denk aan het verkrijgen van projectfinanciering of een succesvolle implementatie. In dit blog geven we een aantal handvatten die jou kunnen helpen met het opstarten van een analytics project en het verkrijgen van meer commitment.

1. Organisatie enthousiasmeren voor advanced analytics

Advanced analytics projecten zijn niet altijd voor iedereen even tastbaar, maar juist dit is een essentieel aspect als je anderen enthousiast wil maken. Wanneer je je geen voorstelling kunt maken van het eindresultaat dan is het immers logisch dat je liever niet op die trein wil stappen. Het kan hierbij helpen om inspirerende voorbeelden te laten zien. Wij geven hiervoor regelmatig inspiratiesessies om op basis van eerdere projecten de mogelijkheden te concretiseren en natuurlijk om te inspireren.

2. Identificeer en prioriteer use cases

Mijn ervaring is dat bij advanced analytics projecten de focus snel komt te liggen op technologie of op de meest exotische geavanceerde algoritmes. Hoewel deze inhoudelijk heel interessant kunnen zijn, wordt de belangrijkste stap hiermee overgeslagen: waarom doen we het en wat willen we er mee bereiken? Kort gezegd: wat is de use case die je wil oplossen met een analytics oplossing? Voor een retailorganisatie kan dit bijvoorbeeld bestaan uit het voorspellen van de opzegkans van klanten om hiermee de uitstroom te verminderen.

De tip die ik graag wil meegeven: start eerst met een aantal vrije brainstormsessies om te komen tot interessante use cases. Betrek de belangrijkste stakeholders ook bij deze brainstormsessies. Zij weten immers wat er speelt en waar de meeste potentie ligt om business impact te behalen. Stel vervolgens een lijst op met de verzamelde use cases die in de komende tijd opgepakt kunnen worden en prioriteer deze naar relevantie en impact.

3. Start klein

In de volgende fase kun je starten met de use case met de hoogste relevantie en impact. Onze tip is om klein te starten en eerst een Proof Of Concept (POC) te bouwen om erachter te komen of het überhaupt mogelijk is en wat de mogelijke impact op de business zal zijn. Daarnaast heeft een POC het voordeel dat het niet direct veel budget en mankracht vraagt. Je krijgt waarschijnlijk sneller goedkeuring binnen de organisatie.

4. Multidisciplinaire teams

Maak in de POC en ook in de latere fases gebruik van gecombineerde teams binnen jouw organisatie. Betrek de interne afdeling waarvoor de use case wordt ontwikkeld intensief in het project en laat medewerkers van deze afdeling meedraaien in het projectteam. Hierdoor wordt de relevante business en domeinkennis meegenomen in het project en realiseer je tevens draagvlak.

5. Maak van de gekozen use case een meetbare business case

Een mogelijke vervolgstap na de POC is het bouwen van een business case op basis van de resultaten die in deze verkennende fase zijn behaald. Ter illustratie: we hebben een POC gebouwd waarmee de uitstroom van klanten binnen onze testomgeving met 15% is afgenomen. Wat kost het om deze POC door te ontwikkelen tot een versie die daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden? Hoeveel levert het jou extra behoud aan klanten op? Op deze manier kun jij met een goede onderbouwing de investeringsbeslissing nemen.

Volg je deze tips en stappen dan gaat jouw advanced analytics project ongetwijfeld spoedig van start. Er is immers draagvlak, van analist tot directie, en het einddoel van de reis is helder en goed uitgedacht. En tegen een goed onderbouwde positieve business case zal zelfs de meest sceptische CFO geen nee kunnen zeggen. Starten kan bij ons trouwens al heel laagdrempelig. Tegen een vaste prijs en met een korte doorlooptijd.

Predictive Maintenance, op weg naar Smart Industry

Auteur

Niek Timmermans
Niek is team lead van het advanced analytics-team bij HSO.