We gebruiken de term digitale transformatie vaak nog wanneer we het hebben over de eerste digitale stappen van een organisatie. Maar digitale transformatie gaat eigenlijk veel verder dan dat: het gaat om het daadwerkelijk transformeren van een organisatie, waarbij digitalisering slechts een hulpmiddel is. Om succesvol te transformeren is een divers palet aan mensen nodig.

Download whitepaper: Digitale Transformatie

Harvard Business Review (HBR) publiceerde onlangs de ‘leiders’ waar iedere organisatie naar op zoek moet gaan:

  • Digital thinker: Iemand die niet zo zeer operationeel ervaring heeft met digitalisering, maar wel het concept van een digitale omgeving begrijpt. De digital thinker is géén digital native, maar heeft wel ervaring in een digitale business.
  • Digital disruptor: De digital disruptor zit diep in de digitale wereld, maar heeft over het algemeen minder managementervaring.
  • Digital leader: Ervaring in een traditioneel bedrijf dat digitalisering heeft gebruikt voor een significant concurrentievoordeel, dat is typisch voor de digital leader. Vaak met beperkte praktische digitale ervaring en meer managementervaring
  • Digital transformer: Een leider die reeds de transformatie van een traditioneel bedrijf heeft geleid. Geen ervaren digital leader maar wel brede digitale kennis.

Inmiddels signaleert HBR de trend dat de behoeften verschuiven. Waar eerst nog vooral de digital disruptor nodig was is nu vooral de beurt aan de digital transformer en leader. De realisatie dat verandering noodzakelijk is immers inmiddels aanwezig. Het is essentieel dat de transformatie integraal en systematisch wordt aangepakt. Dat vraagt om sterk leiderschap dat de gehele organisatie mee kan krijgen.

Het liefst wordt dat gedaan door het gehele management board. Het werkt niet als één iemand de volledige verantwoordelijkheid draagt, want feeling met normale bestuurszaken is essentieel voor het slagen van de transformatie. Omdat de gehele samenleving steeds meer gedigitaliseerd is wordt ook de kenniskloof tussen digital en non-digital steeds kleiner. Dat maakt het eenvoudiger geschikte leiders te vinden. Iedere bestuurder zou kennis van digitalisering moeten hebben, aangevuld met ervaring met strategie, management en dienstverlening.

New call-to-action